Notice

Vijesti

Održana edukativna radionica

Centar za pravnu pomoć Zenica u suradnji sa Centrom za socijalni rad Novi Travnik a uz potporu Općine Novi Travnik, u  srijedu 09.03.2016. godine  održao je dvosatnu radionicu na kojoj je uz edukativno – informativna predavanja sudionicama  omogućen  razgovor   o pravnom aspektu  pitanja kao što su razvod, izdržavanje djece,podjela zajedničke imovine,nasilje u porodici, radno pravo, diskriminacija i sl.

Radionici, koju su vodile pravnice iz Centra za pravnu pomoć  prisustvovalo je 20-tak žena iz različitih društveno angažiranih skupina kao i žene kojima je pravna pomoć potrebna.

Nastavak je to aktivnosti koje se provode  u okviru Projekta „ Efikasnije ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć socijalno  ugroženih kategorija sa posebnim osvrtom na žene  žrtve ratne torture i ratnog seksualnog nasilja na području Kantona Središnja Bosna i  Zeničko- Dobojskog Kantona“.

Radionica, koja je održana u prostorijama Centra za socijalni rad, prva je u nizu planiranih  a organizirana je u povodu Međunarodnog  Dana žena.