Notice

Vijesti

Provođenje ankete vezano za izradu Regulacionog plana individualnog stambenog naselja „Rosulje“

Općina Novi Travnik poduzima aktivnosti u cilju razvoja pružanja općinskih usluga. U okviru dijela aktivnosti koje poduzimamo planirana je izrada Regulacionog plana individualnog stambenog naselja „Rosulje“ (okvirne površine 11,00ha) sa elementima zoning plana. U cilju prepoznavanja potreba naše općine za izradu planskih dokumenata, kao i interesa i potreba građana za izgradnjom, napretkom i planiranjem prostora, formirana je ova anketa.

U nastavku slijedi lista pitanja koje se odnose na potencijalni interes građana za predmetnu lokaciju i analiza potreba za stanovanjem naše Općine. Molimo vas da obilježite koliko je, po vama, svaka pojedinačna stavka važana, i kakav se kvalitet očekuje od potencijalne gradnje prema pojedinačnim stavkama kako su navedene. Označite samo jedan kvadratić za svako pitanje. Hvala na saradnji.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili želite dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate na 030/795 600(centrala Općine) ili na 030/795 653 (Služba za urbanizam).