Notice

Vijesti

NAJAVA 31. (TRIDESET PRVE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 02.06.2016. godine u sali Općinskog vijeća Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Izvještaj o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016.godinu godinu JP Vilenica- čistoća doo Novi Travnik
  1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o usvajanju izvještaja o radu JP Vilenica -čistoća doo Novi Travnik za 2015.godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o usvajanu plana rada JP Vilenica čistoća doo Novi Travnik za 2016.godinu;
 2. Izvještaj o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016.godinu godinu JP Vilenica - Vodovod doo Novi Travnik
  1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o usvajanju izvještaja o radu JP Vilenica vodovod doo Novi Travnik za 2015.godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o usvajanu plana rada JP Vilenica vodovod doo Novi Travnik za 2016.godinu;
 3. Izvještaj o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016.godinu godinu JP ORŠK doo Novi Travnik
  1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o usvajanju izvještaja o radu JP ORŠK doo Novi Travnik za 2015.godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o usvajanu plana rada JP ORŠK doo Novi Travnik za 2016.godinu;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju LOD metodologije za finansiranje projektnih aktivnosti OCD na području Općine Novi Travnik;
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Plaketa“ Općine Novi Travnik u 2016. godini;
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik u 2016. Godini;
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Novi Travnik 2026. god. – izmjene i dopune;
 8. Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Novi Travnik 2026. god. – izmjene i dopune;
 9. Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za sprovođenje postupaka Javnih nadmetanja (licitacija) u Općini Novi Travnik;
 10. 1Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva radi davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta;
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa radi prodaje državnog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici S.Tomaševića u Novom Travniku.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin