Notice

Vijesti

NAJAVA 33. (TRIDESETTREĆE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 15.09.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta trezora Općine Novi Travnik za period 01.01.-30.06.2016. godine (Izvještaj u prilogu);
  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o prodaji poslovnih prostora – trgovki u sklopu „zelene pijace/tržnice“ Novi Travnik, putem javnog nadmetanja-licitacije;
  3. Prijedlog Odluke o  imenovanju savjeta za sigurnost saobraćaja u lokalnom cestovnom saobraćaju, izgradnji i održavanju lokalnih putova;
  4. Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva društva SPR d.o.o. Mehurići - Travnik za  davanje prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije na javnu raspravu;
  5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Novi Travnik;
  6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Edukacijsko –rehabilitacijskog centra „Duga“ Novi Travnik.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin