Notice

Vijesti

Obavijest

Obavještavamo građane da je Šumarija Novi Travnik na lageru koji egzistira u krugu JKP „Vilenica – Čistoća“ osigurala dovoljne količine ogrjevnog drveta za sve zainteresirane građane Novog Travnika. Takvom kupovinom građani učestvuju na suzbijanju ilegalne prodaje ogrjevnog drveta. 

U narednom periodu od stane nadležne inspekcije i policijskih službenika vršiti će se pojačana kontrola gradskih zelenih površina na kojima se odlažu ogrjevna drva za domaćinstva, a sva drva za koja se utvrdi da potiču od šumske krađe bit će oduzeta.