Vijesti

NAJAVA 1. (PRVE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Published on Tuesday, 06 December 2016 23:19

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 15.12.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u   10.30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.09.2016.godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za I -IX 2016. godine u prilogu);
 2. Prijedlog Zaključka  o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta Općine Novi Travnik za 2017. godinu (Nacrt budžeta u prilogu);
 3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje od 1. januara do 31. marta 2017. godine.
 4. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodatcima na plaću i nakandama koje nemaju karakter plaće zaposlenih u Općini Novi Travnik,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Palislamović Džani, Emiru i Enesu iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Odluke o preuzimanju građevinskog zemljišta od Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK na Općinu Novi Travnik;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zamjeni zemljišta sa preduzećem Gudelj d.o.o. Vitez.
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za statut i propise,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet finansije i ekonomska pitanja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za poslove mjesnih zajednica,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Administrativne komisije,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog vijeća časti
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić