Notice

Vijesti

Obavijest - Anketa o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 01.02. do 31.03. 2017. godine, u skladu sa Planom provoclenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji Vaše općine provoditi Anketa o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavijat će anketar ovlašten od strane Federalnog zavoda za statistiku. 

Anketa o obrazovanju odraslih je istraživanje koje je usmjereno na osobe starosti 25-64 godine koje žive u privatnim domaćinstvima. Svrha istraživanja je prikupljanje informacija o učešću posmatranih osoba u svim oblicima cjeloživotnog učenja - formalno, neformalno i informalno učenje. Istraživanje se provodi na uzorku izabranih domaćinstava. Anketom se prikupljaju i informacije o poznavanju stranih jezika ispitanika. 

Anketa o obrazovanju odraslih se provodi u svim zemljama članicama Europske unije, državama EFTA i državama kandidatima za članstvo u EU, prema jedinstvenoj metodologiji propisanoj od Eurostat-a, što obezbjeduje meclunarodnu uporedivost podataka.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provodenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci za pojedince i domaćinstva su povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe u skladu sa članom 37. Zakona o statistici Federacije BiH („Službene novine FBIH" broj 63/03 i 9/09) i Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 49/06).

Federalnog zavoda za statistiku