Notice

Vijesti

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

POZIVAJU SE GRAĐANI OPĆINE NOVI TRAVNIK DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O DAVANJU PRETHODNE SAGALASNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LOKALITETU STAJIŠTA-ŠENKOVIĆI,  FIRMI „SPR“ DOO TRAVNIK.

JAVNA RASPRAVA  ĆE SE ODRŽATI 31.01. 2017. GODINE (UTORAK) U SALI OPĆINE SA POČETKOM U 10.00 SATI.