Notice

Vijesti

Obavijest o upotrebi zaštitnih sredstava

Iz kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili smo obavještenje za poljoprivredne proizvođače o upotrebi zaštitnih sredstava koje prenosimo u cjelosti:

Povećana temperatura zraka utiče na ubrzan period cvjetanja voćarskih kultura, pa zbog tog faktora obavještavamovlasnike zasada istih da obrate pažnju na vremenski periodupotrebe zaštitnih sredstava i načina njihove primjene.

Učestale prijave u Ministarstvo od strane pčelara o ugibanju pčela na prostoru intenzivnih zasada malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo vas da obavijestite svoje poljoprivredne proizvođače o slijedećem:

  1. Biljke u cvjetnoj fazi ne treba tretirati kontaktnim zaštitnim sredstvima
  2. Prilikom svakog tretiranja pčelari treba da se obavijeste 48 sati pred tretiranje
  3. Na ulazu u svaki pčelinjak na vidnom mjestu moraju da se postave podaci o vlasniku (pčelaru) : ime, adresa, kontakt telefon
  4. Tretiranja poljoprivrednih kultura treba vršiti u ranim jutarnjim satima ili u kasnim večernjim satima, kada su pčele u košnici (dva sata prije izlaska i dva sata poslije zalaska sunca)
  5. Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba pokositi i ukloniti zelenu masu sa tretirane površine
  6. Zaštitna sredstva treba primjenjivati po mirnom vremenu (bez vjetra) tako da se korišteno sredstvo ne prenosi na susjednu parcelu, na biljke koje su u fazi cvjetanja
  7. Zaštitna sredstva ne primjenjivati kada je temperatura zraka preko 25 stepeni
  8. Primjenjivati sredstva u propisanim dozama
  9. Zaštitna sredstva upotrebljavati samo uz stručni nadzor

Za uspješnu proizvodnju malina i meda neophodna je međusobna saradnja.