Notice

Vijesti

Poziv za prijedloge projekata neformalnih grupa mladih u Općini Novi Travnik

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Fondacija Mozaik u saradnji sa 27 Općina u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Kakanj, Konjic, Lopare, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Živinice, Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Zavidovići i Žepče.

Omladinskom bankom Novi Travnik uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Novi Travnik upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Novi Travnik.

 

Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u općini Novi Travnik

Omladinska banka Novi Travnik u 2010. i 2011. godini je podržala je 20 projekata neformalnih grupa mladih čija je ukupna vrijednost bila 81.885 KM (33.205 KM iz Fonda Omladinske banke, a 48.680 KM su obezbijedile neformalne grupe mladih u zajednici).

Fond za projekte mladih u 2012. godini iznosi 18.000 KM koji zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Novi Travnik.

Omladinska banka Novi Travnik ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 15.3 do 20.4.2012. godine.