Notice

Vijesti

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

  • O DAVANJU PRETHODNE SAGALASNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE FIRMI  “ESKIMO S 2“ D.O.O. TRAVNIK,   ZA IZGRADNJU MINI HIDROELEKTRANE  DUBOKO NA LOKALITETU DUBOČKI POTOK, KOJA ĆE SE ODRŽATI 26.03. 2012. GODINE (PONEDELJAK) U SALI OPĆINE SA POČETKOM U 11.00 SATI.
  • O DAVANJU PRETHODNE SAGALASNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE FIRMI “TURBO PROM“ D.O.O. NOVI TRAVNIK,  ZA IZGRADNJU MINI HIDROELEKTRANE  JAGLENAC NA LOKALITETU JAGLENIČKI POTOK, KOJA ĆE SE ODRŽATI 26.03. 2012. GODINE (PONEDELJAK) U SALI OPĆINE SA POČETKOM U 10.00 SATI.