Notice

Vijesti

Vidljivi rezultati izvođenja javnih radova

Javni radovi, koje je Općina Novi Travnik organizirala a provodili su ih 21 nezaposlena osoba, završeni su ovih dana.

Naime, nakon što se u suradnji sa Centrom za socijalni rad i Biroom za zapošljavanje izvršio odabir osoba koje bi željele raditi, potpisani su ugovori kojima je definirano  da se u periodu od 19.06.2017 do  18.08.2017. godine ili 45 radnih dana izvrši ekološko čišćenje na više lokacija a koje se sastoji od uklanjanja  šiblja, sitnog raslinja, čišćenja korita rijeka i potoka, čišćenje oborinskih kanala i sl.

Angažirane osobe radile su u tri grupe uz nadzor predstavnika Općine i plan rada za svaki dan. Svi angažirani adekvatno su nagrađeni za svoj rad a osiguran im je i prijevoz ili  subvencija goriva za dolazak na posao.

Na Gradskom groblju očišćeno je cca 900 m² od korova, šiblja i sl.                           

Očišćen je široki pojas oko potoka Grozničevac uz objekat O.Š. „Safet  beg Bašagić“  kao i korito rijeke u neposrednoj blizini škole u Opari.

Planinski biser, jezero Radovan, nakon  intervencije čišćenja puta postalo je dostupnije planinarima, biciklistima i rekreativcima.

Košenjem trave,sječenjem zaraslog sitnog šiblja i granja u putnom pojasu uz čišćenje kanala za oborinsku vodu očišćeno  je cca 41.010 m2 u MZ Pečuj, Pribilovići, Stojkovići, Rankovići, Rastovci, Nević Polje, Bučići, Margetići, Pećine, Šenkovići, Vodovod i Kasapovići.

Uz odvoz šiblja, grana i dr. prilikom čišćenja organiziran je i odvoz svih vrsta smeća koje je pronađeno na  čišćenim lokacijama.

O svim aktivnostima na terenu  redovito su obavještavani  predsjednici Mjesnih zajednica sa kojima je ostvarena dobra suradnja. Pozitivne reakcije čule su se od građana na terenu, uz sugestije šta treba dalje raditi.

Sličan angažman  bit će planiran i u Proračunu za narednu godinu.