Notice

Vijesti

NAJAVA 1. (PRVE) TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 14.09.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Inforamcija o stanju sustava daljinskog grijanja u Novom Travniku
    1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o ustupanju prava daljinskog grijanja gradskog područja općine Novi Travnik,
    2. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja načelniku Općine za raskid ugovora o davanju usluge isporuke toplotne energije
    3. Prijedlog Zaključka o davanju zaduženja Načelniku Općine za izradu prijedloga uspostavljanja sustava daljinskog grijanja gradskog područja Novog Travnika

PREDSJEDATELJ

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić