Notice

Vijesti

NAJAVA 6. (ŠESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u SRIJEDU 04.10.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju budžeta  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.06.2017.godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za I -VI 2017. godine u prilogu);
 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za uređenje lokaliteta nekropola „Maculje“ u okviru Prostornog plana Novog Travnika 2026. godine;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti u Općini Novi Travnik;
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Asimu Karaliću iz Novog Travnika;
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Marijanu Marijanoviću iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Jolić Dragana iz Novog Travnika;
 7. Prijedlog Odluke o preuzimanju zemljišta od ranijih vlasnika i posjednika Papić Dragana i Papić Dražana na Općinu Novi Travnik;
 8. Prijedlog odluka odavanjuprethodnesaglasnostidruštvu “HIDRO-EL” d... Novi Travnik;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.
 10. Prijedlog Rješenja o razriješenju člana UO JU Centar za socijalni rad Novi Travnik;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Centar za socijalni rad Novi Travnik;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka za promjenjive članove Komisije za koncesije;
 13. Prijedlog Odluke o razriješenju predsjednice Općinske izborne komisije Novi Travnik;
 14. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Novi Travnik;
 15. Predlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Novi Travnik;
 16. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za žalbe;
 17. Prijedlog Zaključka o izuzeću predsjednice Komisije za žalbe;
 18. Informacija o provedbi Odluke o kapitalnim ulaganjima.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić