Notice

Vijesti

Informacija za javnost

Industrijska zona „Neobarje“ postaje od 26.10.2017. godine bogatija za novu proizvodnu fabriku.

Naime, moderna hala firme „Kavat“ na parceli od  13.000 m2 i 4.300 m2 korisnog prostora otvara svoja vrata i kreće u proizvodnju obuće sa 200 radnika.

Ovaj  vrijedan projekt pokazatelj je da su  investitori dobro došli u Novom Travniku,  općini gdje se insistira na brzom izdavanju potrebnih  dozvola a sve u cilju otvaranja  novih radnih mjesta.

Da je tako potvrđuje i podatak da  u Općini Novi Travnik prosječno postupak  izdavanja urbanističke saglasnosti traje 10 dana, odobrenja za gradnju  9 dana a odobrenja za upotrebu  21 dan.

Općina Novi Travnik u postupcima izdavanja odobrenja za gradnju iz svoje nadležnosti u potpunosti provodi mjere kao što su:

  • osiguravanje sveobuhvatnih i lako dostupnih informacija o mogućnostima i uvjetima gradnje, administrativnim procedurama i neophodnoj dokumentaciji za izdavanje odobrenja za gradnju,
  • pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti,
  • izradu nedostajućih prostornih planova i usuglašavanje postojećih planova užeg područja sa planovima šireg područja itd.

Postupci se vode brzo i efikasno a općina pokušava  utjecati i na efikasnost drugih javnih organa od čijih suglasnosti ovisi izdavanje odobrenja za gradnju.