Vijesti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE OSOBNE/LIČNE I OBITELJSKE/PORODIČNE INVALIDNINE

Published on Tuesday, 17 April 2018 14:59

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavještava korisnike braniteljsko-invalidske zaštite da je započela identifikacija korisnika osobne/lične i obiteljske/porodične invalidnine u skladu sa Upozorenjem Federalnog ministarstva broj: 06-41-3153-3/17 od 05.12.2017.godine. Upozorenjem je naloženo općinskim službama kompletiranje spisa predmeta invalidnina sa trajnim rodnim listom i izjavama o životu u skladu sa Procedurama za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole proračunskih sredstava po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja Federalnog ministarstva.

Za sve korisnike, po službenoj dužnosti, nastojali smo pribaviti izvod iz matične knjige rođenih, s tim da za one za koje nismo na taj način mogli pribaviti izvod upućen je pismeni poziv korisniku invalidnine da dostavi izvod iz matične knjige rođenih u roku tri (3) dana od prijema poziva u Centar za pružanje usluga (šalter BIZ-a).

Prema naprijed navedenoj Proceduri korisnici invalidnine dužni su se svakih šest (6) mjeseci javiti uz osobne/lične dokumente radi identifikacije i davanja izjave o životu u Centar za pružanje usluga (šalter BIZ-a). Ukoliko korisnik boravi van područja općine Novi Travnik potrebno je svakih šest (6) mjeseci dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinskog organa u drugoj općini u Federaciji BiH, odnosno općini koja se nalazi u Republici Srpskoj. Ukoliko korisnik boravi u inozemstvu obavezan je dostaviti izjavu o životu koju ovjerava nadležni notarijat.

U slučaju da korisnik ne dostavi izjavu o životu ili ne pristupi neposrednoj identifikaciji svakih šest (6) mjeseci, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti dužna je zaključkom o privremenoj obustavi, obustaviti isplatu invalidnine.