javni_poziv.png

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici iz sredstva za 2022. godinu.

Odlukom Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH o preusmjeravanju i rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2022. godinu, za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.507.905,20 KM.

Pravo na dostavu projektnih prijedloga, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice imaju :

- Za projekte obnove i izgradnje komunalne infrastrukture imaju općine/gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH, a za projekte socijalne infrastrukture gradovi, općine, crkve i vjerske zajednice. Javne ustanove i nevladine organizacije mogu se prijaviti posredstvom općina, gradova i Brčko Distrikta BiH za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.

- Za projekte elektrifikacije imaju općine/gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH, koji su utvrdili da na njihovoj, kandidiranoj projektnoj mikrolokaciji, kontinuirano ili povremeno žive povratnici u postojećim, obnovljenim stambenim jedinicama ili stambenim jedinicama čija je rekonstrukcija u tijeku ili je završen izbor korisnika pomoći u nekom od projekata obnove stambenih jedinica, koje su prije rata imale registriran priključak na elektromrežu, a u vrijeme dostave prijave, zbog uništene elektromreže, nemaju omogućeno priključenje. 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan od dana objave Javnog poziva.

Kompletan tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete pogledati u nastavku.

Javni poziv H

Prijava/prijavni obrazac za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

Prijava/prijavni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrifikacije lokacija/objekata povratka u BiH

Javni poziv B

Prijava/aplikacioni formular za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici

Prijava/aplikacioni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrificiranja lokacija/objekata povratka u BiH

Javni poziv S

Prijava/aplikacioni obrazac Za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici

Prijava/aplikacioni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrifikacije lokacija/objekata povratka u BiH

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17