opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

 • provodi odluke Općine i druge opće akte koji se odnose na opću upravu,
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti opće uprave,
 • izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa, te obavlja druge kadrovske poslove,
 • obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti boračko – invalidske zaštite,
 • upoznaje javnost o radu Općine i rješava po zahtjevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama,
 • sarađuje sa javnim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i boračko – invalidske zaštite,
 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svoje nadležnosti i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • organizira i vodi poslove matičnih knjiga,
 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa,
 • vodi poslove centra za registraciju birača,
 • priprema godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizira provođenje poslova i sačinjava izvještaj o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17