mirjanablazevic

Pomoćnica načelnika pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti

Mirjana Blažević, dipl.pravnica

Mirjana Blažević rođena 01.05.1965.godine u Zenici. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila u Zenici. 19.04.1989.godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Nakon provedene procedure putem Agencije za državnu službu Federacije BiH , 01.08.2007. godine postavljena na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika pomoćnice načelnika pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u Općini Novi Travnik. Prije postavljena na radno mjesto pomoćnice načelnika radila u Višem sudu u Zenici, Centru za besplatnu pravnu pomoć Španske humanitarne organizacije MPDL u Zenici, Centru za besplatnu pravnu pomoć Američkog komiteta za izbjeglice - ARC i Centru za besplatnu pravnu pomoć „Vaša prava BIH“u Travniku na poziciji glavnog pravnika za Regiju jug. Bila i član redakcijskog kolegija Magazina „Vaša prava“.

Telefon: 030 795 604    Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

 • provodi odluke Općine i druge opće akte koji se odnose na opću upravu,

 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti opće uprave,

 • izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa, te obavlja druge kadrovske poslove,

 • obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti boračko – invalidske zaštite,

 • upoznaje javnost o radu Općine i rješava po zahtjevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama,

 • sarađuje sa javnim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i boračko – invalidske zaštite,

 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svoje nadležnosti i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,

 • organizira i vodi poslove matičnih knjiga,

 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa,

 • vodi poslove centra za registraciju birača,

 • priprema godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizira provođenje poslova i sačinjava izvještaj o radu,

 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Mladi

EU START-UP PODRŠKA ZA MLADE U SBK/KSB
Javni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja na području Općine Novi Travnik
Obrazac 1. – Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja, bos
Obrazac 1. – Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruga, hr
Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja

BIZ/BIS

Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu-lijepljenje zdravstvenih markica za 2022. godinu

I

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata objavilo je u 2021. godini slijedeće Javne pozive:

 1. Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže obitelji poginulih branitelja, obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, obitelji umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i obitelji umrlih razvojačenih branitelja u 2021. godini i Lista oboljenja
 2. Javni poziv Transfer za obilježavanje značajnih datuma za 2021.
 3. Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske populacije za 2021. za slučaj smrti članova njihove uže obitelji
 4. Javni poziv Transfer neprofitnim organizacijama-udrugama proisteklim iz domovinskog rata za 2021.
 5. Javni poziv Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja za 2021.

II

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata nam je aktom broj: 04-41-3563/11 od 21.07.2011. godine dostavilo izmjene i dopune Procedura za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole proračunskih sredstava po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja.

Navedenim Procedurama utvrđena je obaveza općinskih službi, kao i korisnika invalidnina, a u svrhu kontrole proračunskih sredstava i to na način da su se korisnici invalidnina dužni javiti u općinsku službu radi identifikacije, uz osobne dokumente svakih 6 (šest) mjeseci. Općinske službe na kraju svake godine moraju vršiti sravnjenje broja korisnika invalidnina.

Korisnici primanja po osnovu braniteljsko invalidske skrbi koji nisu u mogućnosti da se osobno odazovu (teža bolest, nepokretnost), ako borave van područja općine ili u inozemstvu, dužni da nas obavijeste kako bi mogli, kao nadležna Služba, da poduzmemo odgovarajuće mjere i da u konačnici ne bi došlo do obustave isplate invalidnine.

III

Kantonalna uprava za branitelje aktom broj: 11-33-470/21 od 21.01.2021.godine obavijetila je općinske službe nadležne za braniteljsko invalidsku skrb da moraju odjaviti sa zdravstvenog osiguranja sve korisnike kojima je rješenje o priznatom pravu na zdravstvenu zaštitu isteklo. Naime, pravo na zdravstveno osiguranje je privremenog karaktera i priznaje se na period od dvanaest mjeseci u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu („Sl.novine KSB“, broj: 6/16). Zbog naprijed navedenog, svi korisnici koji zdravstvenu zaštitu kao pripadnici braniteljske populacije, dužni su prije isteka perioda na koji imaju rješenjem priznato pravo da se jave u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala Općine) radi informiranja, kao i o dokumentaciji koju su dužni dostaviti radi daljeg ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje u slučaju da isto ne mogu ostvariti na drugi način.

Obrazovanje

Lista osnovih i srednjih škola sa kontaktima 

Sport

 Popis članica sportskog saveza općine Novi Travnik

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

"IGRAJ ODBOJKU, TRENIRAJ I UŽIVAJ"

- Treninzi [Sportska dvorana Novi Travnik // svaki petak 17h] - Promotivni put [Trg Općine Novi...

JAVNI POZIV: Pomoć u rješavanju stambenog pitanja braniteljske populacije

Obavještavaju se članovi braniteljskih populacija da je Upravni Fond Fondacije Sarajevo raspisao...

JKP "Vilenica-Čistoća" d.o.o. Novi Travnik u suradnji s kompanijom Ekopak d.o.o. organizira dana 08.01.2022.godine uličnu kampanju u Novom Travniku

Dana 08.01.2022.godine (subota) u vremenskom razdoblju od 12-16 h,JKP "Vilenica-Čistoća" d.o.o. Novi...

KONCERT HRVATSKIH TRADICIJSKIH BOŽIČNIH PJESAMA

HKD „Napredak“ Novi Travnik u subotu,  18.12.2021. godine organizira tradicionalni Božićni koncert....

Novi Travnik: Finale Sportskih igara mladih

Načelnik Općine Novi Travnik  Stjepan Dujo danas je u zgradi Općine održao  inicijalni sastanak sa ...

Obuka sa liderkama i liderima mladih u Općini Novi Travnik: "Omladinsko liderstvo i aktivizam za društvenu koheziju općini Novi Travnik"

Općina Novi Travnik organizirala je obuku „Omladinsko liderstvo i aktivizam za društvenu koheziju u...

Održan odbojkaški turnir osnovnih škola Novog Travnika

Jučer je u Novom Travniku održan odbojkaški turnir osnovnih škola s područja Općine Novi Travnik u...

Održani radni sastanci sa predstavnicima NVO sektora općine Novi Travnik

U Općini Novi Travnik početkom tjedna održano je više sastanaka sa predstavnicima nevladinog...

Otkazana promocija knjige Zehrudina Isakovića

U povodu tragične smrti sedam osoba u Brčkom, i proglašenju Dana žalosti za sutra 27.10.2021....

Promocija knjige Zehrudina Isakovića

PD „Kuk“ Novi Travni u suradnji  sa "3fok" - Kreševski "Outdoor foto&film festival" organizira...

Radionice na temu izrade Strategije integriranog razvoja općine Novi Travnik 2021. – 2027.

Općina Novi Travnik u cilju  što kvalitetnije izrade  Strategije integriranog razvoja općine Novi...

REALIZACIJA PROJEKTA "FAKAT JE VAKAT ZA MLADE NA LOKALU"

U Općini Novi Travnik 02.03.2022.godine održan je sastanak predstavnika Općine Novi Travnik,...

Slobodna WiFi mreža „Opcina Novi Travnik free“

Obavještavamo građane da je Općina Novi Travnik u funkciju i na raspolaganje građanima stavila...

U povodu Dana mladih: Rušenje zida barijera, točno u 12,08 sati 12.08.2021.

Načelnik Općine Novi Travnik Stjepan Dujo u povodu obilježavanja Dana mladih primio je...

UNESCO-Poziv za apliciranje: UNESCO Zemaljska mreža za potporu lokalitetima

UNESCO je otvorio poziv za sve UNESCO-ve lokalitete, uključujući i lokalitete svjetske baštine,...

Završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na nacionalnom spomeniku "Smrike" u Novom Travniku

S ciljem obnove i zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa na području lokalne zajednice,...

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17