Općina Novi Travnik

Kralja Tvrtka b.b.,

72290 Novi Travnik

Bosna i Hercegovina

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: +387 (0)30 795 600

Fax: +387 (0)30 795 608

www.ont.gov.ba

JIB: 4236222030003

PDV: 236222030003

 

KONTAK PODACI ZAPOSLENIKA U OPĆINI NOVI TRAVNIK
OPĆINA NOVI TRAVNIK Telefonski broj centrale
030 795 600
Broj faksa
030 795 608 
Email adresa
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naziv službe/naziv radnog mjesta Ime i prezime zaposlenika     Telefonski broj            Broj faksa                     Email adresa
Predsjedavajući Općinskog vijeća Zukić Selver 030 795 610 030 795 608 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika   030 795 601 030 795 608 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sekretar Općine Hodžić Jasmin 030 795 607 030 795 612 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Inspektor za građenje, urbanizam i lokalne puteve Zirdum Ivanka 061 206 202
030 793 742
030 795 608  
Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoline Sijah Elvedin 061 153 500
030 793 742
030 795 608  
Viši samostalni referent-tehnički sekretar Službe Silajdžija Fatija 030 795 601 030 795 608 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti   030 795 630 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Blažević Mirjana 030 795 604 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu i radne odnose   030 795 644 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za boračko – invalidsku zaštitu i radne odnose Skopljaković Biljana 030 795 628 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši samamostalni referent za boračko-invalidsku zaštitu i radne odnose Habibović Đevad 030 795 644 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za obračun invalidnina i tehnički sekretar Službe Karač Zemka 030 795 630 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima   030 795 649 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za društvene djelatnosti i usluge građanima – Menadžer centra za usluge građanima Levarda Nela 030 795 649 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za informacione sisteme i pitanja mladih Čorbić Alem 030 795 660 030 795 630 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Centar za usluge građanima   030 795 641 030 795 641 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za informisanje - Info desk u Centru za usluge građanima Hošić Sabina 030 795 641 030 795 641 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje Memić Esim 030 795 642 030 795 641  
Viši referent za vođenje matičnih knjiga – matičar  Šistov Blaženka 030 795 648 030 795 647 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za vođenje matičnih knjiga – matičar Mujkić Sabit 030 795 647 030 795 647 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa Jurišić Milka 030 795 646 030 795 630  
Služba za finansije i budžet   030 795 620 030 795 631 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Cvitanović Ankica 030 795 606 030 795 631 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za budžet Hanić Aldina 030 795 632 030 795 631 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši stručni saradnik u računovodstvu Palinić Dijana 030 795 619 030 795 631 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši samostalni referent za upravno pravne i računovodstveno blagajničke poslove  Duzan Enver 030 795 619 030 795 631 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent likvidator za trezor i tehnički sekretar službe   030 795 620 030 795 631  
Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj   030 795 609 030 795 609 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Brkan Branko 030 795 624 030 795 609 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poduzetništvo Čolić Višnja 030 795 626 030 795 609  
Stručni savjetnik za javne nabavke, pravne poslove i registraciju obrta Smajić Haris 030 795 609 030 795 609 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj i energetsku efikasnost Budimir Josip 030 795 626 030 795 609 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i turizam Šabanović Arijana 030 795 635 030 795 609 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za vođenje registra i tehnički sekretar Službe Bošnjak Slavica 030 795 618 030 795 609  
Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar   030 795 616 030 795 608 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Skopljak Jasmin 030 795 603 030 795 608  
Odsjek za imovinsko pravne poslove   030 795 616 030 795 608 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za imovinsko pravne poslove Tokalić Drago 030 795 616 030 795 608 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Tolja Alija 030 795 616 030 795 608  
Viši referent-tehnički sekretar Službe Čurić Josipa 030 795 616 030 795 608  
Odsjek za urbanizam i katastar   030 795 656 030 795 655 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za urbanizam i katastar       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Centar za izdavanje dozvola   030 795 656 030 795 655  
Stručni saradnik za geodetske poslove Dijana El Mazehreh 030 795 655 030 795 655 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni saradnik za geodetske poslove Tomažin Irena 030 795 655 030 795 655 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni saradnik za urbanizam i građenje Maličević Selena 030 795 656 030 795 655 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za održavanje premjera i katastarskog operata Subašić Harun 030 795 655 030 795 655 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši samostalni referent za mašinsko i digitalno održavanje katastarskog operata  Senad Đuzel 030 795 652 030 795 655  
Služba za civilnu zaštitu   030 525 333 030 525 202 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika   030 525 333 030 525 202 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik-koordinator za mjere zaštite i spašavanja i koordinator za MZ Cerić Irma 030 595 096 030 525 202 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent-operator Čakić Izet 030 525 202 030 525 202  
Viši referent za mjere zaštite i spašavanja i tehnički sekretar Službe Čorbeg Bakir 030 525 202 030 525 202  
Vatrogasci   123
ili
030 526 250
030 525 333
030 525 202  
Služba za komunalnu djelatnost, obnovu i stambene poslove   030 795 623 030 795 622 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Letić Emir 030 795 605 030 795 622 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odsjek za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu i upravljanje otpadom   030 795 623 030 795 622 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, upravljanje otpadom i komunalnu čistoću      Kovač Anto 030 793 742 030 795 622  
Viši stručni saradnika za obnovu, građevinsku infrastrukturu i lokalne puteve Maličević Zahid 030 795 614 030 795 622  
Viši referent za komunalni red i zaštitu okoliša-komunalni redar Jelušić Stipo 030 793 742 030 795 622  
Viši referent za komunalni red i zaštitu okoliša-komunalni redar Perenda Husein 030 793 742 030 795 622  
Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove   030 795 629 030 795 622  
Šef odsjeka  Ramljak Viktor 030 795 629 030 795 622 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz oblasti obnove i stambeno-komanalnih poslova  Beganović Sulejman 030 795 623 030 795 622 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni suradnik za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove Brljak Amel 030 795 623 030 795 622  
JU Centar za socijalni rad Novi Travnik   030 795 072 030 795 073 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Referent za administrativne i pravne poslove - protokol Marija Blaž 030 795 072 030 795 073  
Referent za pravne poslove Alma Lisica 030 795 517 030 795 073  
Referent za socijalnu, dječiju i obiteljsku skrb Mehičić Mirjana 030 795 512 030 795 073  
Referent za socijalnu, dječiju i obiteljsku skrb Mahir Krehić 030 795 513 030 795 073  
Referent za socijalnu, dječiju i obiteljsku skrb Katarina Buzić 030 795 514 030 795 073  

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17