opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti privrede, razvoja ,poduzetništva i obrta
 • priprema programe istraživanja u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže metodološka rješenja,
 • rješava po zahtjevima iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede,
 • organizira izradu i prati implementaciju strategije i planova razvoja općine,
 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti privrede,
 • priprema plan javnih nabavki, pokreće i prati provođenje postupaka javnih nabavki i vodi propisane evidencije o javnim nabavkama,
 • priprema propise u okviru cjelokupne privredne politike, te podstiče privredni i društveni razvoj općine,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija,
 • vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti iz nadležnosti službe, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17