opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

workers working crops field harvesting wheat lavender sunset

O B A V I J E S T

potencijalnim korisnicima za iskazivanje interesa za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljen “Javni poziv potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“ za 2022. godinu, koji financira Europska unija kroz projekat EU4Agri „Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“.

Kroz ovaj javni poziv, Europska unija će podržati mala poljoprivredna gospodarstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzificirati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će imati prijave koje uključuju mala gospodarstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registriraju obrt/poduzetničku djelatnost ili poduzeće.

Javni poziv sastoji se od dva odvojena lota, a prihvatljivi direktni korisnici po LOT-ovima su:

LOT 1 - Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima (podrška poljoprivrednim proizvođačima za uvođenje novih izvora prihoda na gazdinstvima)

Direktni korisnici tehničke pomoći i bespovratnih sredstva podrške projekta EU4AGRI za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima (LOT 1)  mogu biti sljedeće kategorije:

  • poljoprivredna gazdinstva (fizička lica)koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstva ne kasnije od 01.01.2021. godine i aktivno se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (ažurirali podatke u RPG/RK u 2021. i 2022. godini) i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gazdinstvima i/ili direktnom prodajom vlastitih proizvoda na gazdinstvu;
  • registrirani privredni subjekti (obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća)u rangu mikro preduzeća  (do 500,000 KM godišnjeg prometa) koji su registrirani ne kasnije od 01.01.2021. godine i upisani u registar poljoprivrednih gazdinstva najkasnije 01.01.2021. godine i koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro- turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gazdinstvima.

LOT 2 – Diverzifikacija ekonomskih/socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima (podrška unapređenju kvaliteta života i kreiranje socijalnog i poslovnog okruženja koje doprinosi razvoju ruralnih područja).

Direktni korisnici tehničke pomoći i bespovratnih sredstva podrške projekta EU4AGRI za diverzifikacijuekonomsko/socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima (LOT 2)  mogu biti sljedeće kategorije:

S obzirom da se samo jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti na ovaj javni poziv, Općina Novi Travnik poziva sve zainteresirane potencijalne krajnje korisnike da svoje projektne prijedloge za financiranje (popunjen Prilog 2–1 Koncept projektnog prijedloga LOT 1 i Prilog 3–1 II Budžet projekta direktni korisnik LOT 1, odnosno popunjen Prilog 2–2 Koncept projektnog prijedloga LOT 2 i Prilog 3–2 Budžet projekta direktni korisnik LOT 2) dostave Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj

najkasnije do 04.11.2022. godine do 16,00 sati.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti na protokol Općine Novi Travnik ili putem pošte na adresu: Općina Novi Travnik, Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj, Ul. Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik, sa naznakom “Prijava na poziv za iskazivanje interesa za učestvovanje u projektu EU4Agri”. 

Detaljnije informacije o Javnom pozivu i prijavni obrasci su dostupni na slijedećem linku:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Dodatne informacije vezano za Javni poziv možete dobiti u kancelariji broj 16. ili na broj telefona 030/795-635.

Nakon dostavljenih projektnih prijedloga, komisija će izvršiti izbor prihvatljivih direktnih korisnika, te one koji budu izabrani kontaktirati, kako bi dostavili ostalu potrebnu dokumentaciju.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17