opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

IMG 4178

Na danas održanoj 15. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik načelnik Stjepan Dujo uz opširno  objašnjenje predložio je da se sa dnevnoga reda skinu točke predložene od strane Kluba SDA.

Riječ je o točkama :

-  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na  području Općine Novi Travnik;

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;

- Prijedlog Zaključka o uklanjanju jarbola sa zastavama uz magistralni put M 16.4 i regionalni put R 439;

Većinom glasova točke su skinute sa dnevnoga reda a na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a   stavljena je točka : „ Prijedlog zaključka o upućivanju  Inicijative za donošenje Zakona o isticanju zastava“.

Ova točka dobila je potporu prilikom glasanja većine vijećnika čime je i zvanično Općinsko vijeće Novi Travnik sa svoje 15. redovite sjednice  uputilo Inicijativu  nadležnim državnim zakonodavnim tijelima za donošenje  zakonskih i podzakonskih  propisa kojima će regulirati  način i mjesto na kojima će biti dozvoljeno i zabranjeno  isticanje zastava, kao i nezvanična  upotreba zastava na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća  donijete su slijedeće Odluke, Rješenja i Zaključci:

- Odluka   o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna Općine Novi Travnik za 2022.godinu;

-Odluka o izmjeni Odluke o  kreditnom zaduženju Općine Novi Travnik;

- Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.06.2022.godine;

-Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće rezerve za I – VI 2022.godine;

-Odluka o utvrđivanju sjedišta mjesnih zajednica;

-Odluka o produženju važenja Urbanističkog plana „Novi Travnik 2020“ i Odluke o provođenju Urbanističkog plana;

-Odluka o pristupanju izrade Urbanističkog projekta „Sebešić-Ivoši“;

-Odluka o usvajanju Programa izrade katastra komunalnih uređaja Općine  Novi Travnik;

- Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Miru Jurića iz Novog Travnika;

- Odluka o prodaji zemljišta Herceg Rahimi iz Novog Travnika;

- Odluka o prodaji zemljišta Jozi Ljubasu iz Novog Travnika;

-Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Dragutina Kuhtu iz Novog Travnika;

- Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup MZ Opara;

- Odluka o prodaji zemljišta Župi Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika;

- Odluka o prodaji zemljišta Nesibu Skopljaku  iz Novog Travnika;

-Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;

-Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;

-Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;

Na znanje su primljene  Informacija o stanju općinske imovine i Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.         

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17