jasminhodzic

Sekretar Općine Novi Travnik

Jasmin Hodžić, dipl. pravnik

Rođen 08.07.1973.godine u Travniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 09.02.2000. godine. Pravosudni ispit položio je pred komisijom Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu 11.02.2008. godine. Prvo radno iskustvo stekao u Remontnom zavodu dd Travnik gdje je radio od 24.05.2000. do 01.08.2006.godine na poslovima Šefa službe za opće i pravne poslove i Sekretara društva. Od 01.08.2006. do 31.05.2011.godine radio je u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK u Travniku na radnom mjestu Stručni savjetnik za upravno rješavanje. Od 01.06.2011.godine zaposlen u Općini Novi Travnik na radnom mjestu Sekretar organa državne službe.

Telefon: 030 795 607    Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje i obavlja stručne i administrativne poslove za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika

 • priprema nacrte i prjedloge odluka i drugih općih akata, kao i drugih materijala za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, ako to nije u nadležnosti drugih službi

 • obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Organa,

 • koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Organa,

 • osigurava izvršenje poslova po nalogu načelnika Općine,

 • upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova,

 • predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema,

 • vrši analize i predlaže programe obuke i usavršavanja službenika i namještenika,

 • koordinira aktivnosti u vezi sa godišnjim ocjenjivanjem rada državnih službenika i namještenika,

 • priprema prijedloge za unapređivanje procesa rada,

 • po potrebi predlaže blagovremene intervencije u pogledu stanja ljudskih resursa,

 • izrađuje zahtjeve za zaštitu prava na lokalnu samoupravu i ocjenu ustavnosti koje načelnik Općine podnosi Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,

 • sarađuje sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te koordinira aktivnosti Službi u cilju ostvarivanja te saradnje,

 • sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća,

 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Osmomartovska čestitka Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Travnik

U ime Općinskog vijeća i svoje lično ime svim građankama Novog Travnika želim sretan 8. mart,...

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17