opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika obavlja slijedeće poslove:

 • organizira i obavlja stručne i administrativne poslove za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
 • priprema nacrte i prjedloge odluka i drugih općih akata, kao i drugih materijala za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, ako to nije u nadležnosti drugih službi
 • obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Organa,
 • koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Organa,
 • osigurava izvršenje poslova po nalogu načelnika Općine,
 • upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova,
 • predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema,
 • vrši analize i predlaže programe obuke i usavršavanja službenika i namještenika,
 • koordinira aktivnosti u vezi sa godišnjim ocjenjivanjem rada državnih službenika i namještenika,
 • priprema prijedloge za unapređivanje procesa rada,
 • po potrebi predlaže blagovremene intervencije u pogledu stanja ljudskih resursa,
 • izrađuje zahtjeve za zaštitu prava na lokalnu samoupravu i ocjenu ustavnosti koje načelnik Općine podnosi Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,
 • sarađuje sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te koordinira aktivnosti Službi u cilju ostvarivanja te saradnje,
 • sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća,
 • obavlja poslove koji se odnose na inspekciski nadzor nad primjenom zakona drugih propisa donesenih na osnovu zakona, koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave,
 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja, urbanizma, komunalnog reda i zaštite okoline,
 • vodi protokolarne poslove, uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza načelnika Općine,
 • organizira prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, nevladinih organizacija i udruženja građana,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17