Notice

Vijesti

Preporuke Higijensko - epidemiološke službe Doma zdravlja Novi Travnik kod zagađenja vode za piće

Obilne padaline koje su se dogodile na našoj Općini, dovele su do prekida u vodoopskrbi i zagađenja vode za piće, što povećava rizik za pojavu crijevnih zaraznih bolesti (zarazna žutica, zarazni proljev, parazitske bolesti), respiratorne bolesti, ozljede i si..

U cilju prevencije zaraznih bolesti, Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja daje slijedeće preporuke:

  • Vodu za piće ne treba konzumirati iz slavine, individualnih bunara ili izvora, dok se voda ne ispita. Do tada treba piti prokuhanu, dezinficiranu ili flaširanu vodu.
  • Voda se propisno prokuhava tako što se nakon postignute temperature ključanja ostavi da kuha još 10 minuta, prohladi i koristi u toku istog dana
  • Voda za piće se dezinficira prema uputstvu za doziranje u ovisnosti od dezinfekcionog sredstva
  • Neprokuhana i nedezinficirana voda ne smije se upotrebljavati za osobnu higjenu (umivanje, pranje zuba, ruku), kao ni za pripremu namirnica i pravljenje leda. Pozornost obratiti za održavanje osobne higjene (često pranje ruku sapunom, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon čišćenja i rukovanja predmetima koji su došli u kontakt sa izlivenom ili kanalizacijskom vodom).
  • Posebnu pozornost obratiti na higjenu ruku kod djece i starijih osoba.
  • Kako bi spriječili infekciju kod povreda, svaku otvorenu ranu, očistiti i zaštititi flasterom, zavojem, te spriječiti kontakt sa nečistom vodom. Nekada je potreban dodatni tretman (cijepljenje protiv tetanusa i liječnička pomoć).

Liječničku pomoć, obvezno potražiti u slučaju povraćanja, proljeva, slabosti, mučnine, povišene tjelesne temperature, komplikacija ozljeda i dr.