Notice

Vijesti

Obavijest – procjena šteta nastalih kao posljedica prirodne nesreće

Nakon  što je 12.02.2019. godine istekao rok za prijavu šteta nastalih kao posljedica posljednjih bujičnih poplava općinska Komisija za procjenu štete danas  je krenula sa  obilaskom terena.

Nakon što se evidentiraju  sve štete nastale na putnoj infrastrukturi izvršit će se pregled  svih objekata na kojima je nastala šteta a koje su prijavili građani.

O rezultatima rada Komisije bit će upoznato Općinske vijeće.