Notice

Vijesti

Donesena Odluka o osnivanju MZ Rastovci

Redovita 15. sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik  zakazana na temelju članka 50. Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj: 1/09)  održana je u  renoviranoj sali Općinskog vijeća u  četvrtak,24.04.2014. godine.

Nakon  opširne stručne prezentacije i rasprave o bitnim pitanjima, Općinsko vijeće  donijelo je Odluku o usvajanju prostorne osnove Prostornog plana Općine Novi Travnik – izmjene i dopune a  donijeta je i Odluka o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Novi Travnik.

Donijeta su Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Delić Šerifa iz Novog Travnika, Mulić Semira i Mulić Aidu iz Novog Travnika,  Zorana Matoševića iz Novog Travnika, Marka Djaka iz Novog Travnika, Katu Buzić iz Novog Travnika, Tolju Nedžadu iz Novog Travnika i Tatar Đemku iz Novog Travnika.

Općinsko vijeće na 15. Redovitoj sjednici donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija  kao i Odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju visine komunalnih pristojbi.

 Odluke o isknjiženju (otpisu) obaveze donesena je na istoj sjednici kao i  Odluka o osnivanju MZ Rastovci.

U drugom dijelu sjednice raspravljalo se o Izvješćima o radu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik, JU Dom zdravlja Novi Travnik, JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ i JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik. Nakon  pojašnjenja detalja izvješća od strane  direktorica /ravnateljica javnih ustanova i brojnih  istupa vijećnika, izvješća su  usvojena s tim da JU „Dom zdravlja“ do  naredne sjednice Općinskog vijeća treba dostaviti  Financijsko  izvješće o poslovanju za 2013. godinu i Financijski plan za 2014.godinu.

 Za sve navedene javne ustanove  u formi zaključka data je suglasnosti na Program rada za 2014. godinu.

U okviru  rasprave o Izvješću o radu  javnih ustanova donesen je Zaključak kojim se regulira da u slučaju  da izvješće pojedine ustanove ne bude usvojeno Upravni odbor te ustanove odmah podnese ostavku,  uz obvezu pokretanja procedure smjene direktora. U toj situaciji Upravni odbor nastavlja raditi u funkciji vršioca dužnosti, do okončanja procedure izbora novog Upravnog odbora.

Dnevni red, u odnosu na predloženi je izmjenjen i dopunjen. Dopunjen  je točkama kojima je donesena Odluka o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta MZ Rastovci kao i Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.