Notice

Vijesti

Održana 17. sjednica općinskog vijeća Novi Travnik

Prije ljetne pauze, Općinsko vijeće Novi Travnik u  četvrtak, 17.07.2014. godine održalo je  17. redovitu sjednicu na kojoj je razmatrano 16 točaka dnevnog reda.

 

Nakon što su predstavnici resornog Kantonalnog ministarstva  predstavili  Nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u SBK,   u javnoj raspravi, koja je uslijedila zaključeno je da će se Vijeće u pisanoj formi očitovati o Nacrtu.

Vijeće je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju  proračuna Općine Novi Travnik za 2014. god. kao i Odluku o usvajanju budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2015.godinu i okvirnog trogodišnjeg budžeta za period 2015-2017.godina.

Raspravljalo se i o  prijedlogu Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama na području Općine Novi Travnik.

U usvojenoj odluci stoji da iznos novčane naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrade, za stambene zgrade bez hidrofleksa (pumpne stanice) i dizela, utvrđen je iznos od 0,10 KM po m2 korisne stambene površine, za stambene zgrade s hidrofleksom (pumpnim stanicama i dizelima) utvrđen je iznos od 0, 15 KM po 1 m2  korisne stambene površine,a za poslovne objekte  iznos od 0,20 KM po 1 m2. Etažni vlasnici i nositelji  prava  raspolaganja u zgradi u troškovima  održavanja  zajedničkih dijelova zgrade dužni su sudjelovati  razmjerno površini  korisne stambene površine stana, poslovnog prostora i garaže. Iznos naknade  svaki etažni vlasnik bit će obavezan plaćati do kraja mjeseca za prethodni mjesec na zajednički račun upravitelja zgrade temeljem zaključenog ugovora a nakon ispostavljanja računa.  Sredstva koja se ne utroše u tijekom godine prenose se za redovito održavanje ili veće popravke u slijedeću godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Općine Novi Travnik nakon čega je prezentiran Nacrt Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune,  koji je upućen u javnu raspravu.

Donijeto je  Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Sarajlić Selima iz Novog Travnika  i Rješenje o preuzimanju zemljišta iz vlasništva i posjeda od Smajić Ise iz Opare, Novi Travnik.

Na 17. redovitoj sjednici razmotrena je Informacija o stanju sistema informiranja na području Općine Novi Travnik sa prijedlogom mjera a donesena je i Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za Savjet Mjesne zajednice Rastovci.

Vijećnicima je prezentirano izvješće Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik  imenovan je savjeta za sigurnost saobračaja u lokalnom cesatovnom saobračaju, izgradnji i održavanju lokalnih puteva, donijeto je  Rješenje o imenovanju Povjerenstva za žalbe, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu izmjene Sporazuma sa Unis Energetikom doo Sarajevo i izmjene Odluke o komunalnom redu kao i  Rješenje o konačnom imenovanju Člana UO JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik.

Vijećnici Općinskog vijeća Novi Travnik razmotrili su Informaciju o provođenju Zakona o vraćanju dodjeli i prodaji stanova u Općini Novi Travnik.