Notice

Vijesti

Saopćenje za javnost - Problem naplate komunalne naknade i uključivanje u organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Odlukama Općinskog vijeća Novi Travnik propisana je obaveza građana da plaćaju komunalnu naknadu. Sredstva od naplaćene komunalne naknade koriste se za financiranje javne rasvjete i održavanja lokalnih putova.

Isto tako, Općinsko vijeće utvrdilo je obavezu svih građana općine Novi Travnik da se uključe u sustav prikupljanja i odvoza smeća a kroz zaključenje ugovora sa JKP „Vilenica – Čistoća“ .

Utvrđeno je da građani pojedinih mjesnih zajednica ne izvršavaju svoje obaveze utvrđene Odlukama Općinskog vijeća te je u tim mjesnim zajednicama dovedeno u pitanje dalje održavanje lokanih putova i funkcioniranje javne rasvjete.

            Apeliramo na građane da redovito izvršavaju  svoje obveze plaćanja komunalnih naknada a tamo gdje nisu što žurnije zaključe ugovore o odvozu smeća.

Ukoliko se građani u narednom periodu budu oglušili o izmirenje svojih obaveze nadležna Elektroprivreda će izvršiti isključenje javne rasvjete a u onim MZ gdje se ne plaća komunalna naknada Općina Novi Travnik neće biti u mogućnosti organizirati zimsko održavanje lokalnih putova. Isto tako, prema svim osobama koja ne plaćaju komunalne naknade Općina Novi Travnik pokrenut će sudske postupke radi naplate navedenih  potraživanja.