Notice

Vijesti

NASTAVAK 26. (DVADESETŠESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 19.11.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.09.2015.godine( Izvještaj o izvršenju budžeta za I -IX 2015. godine u prilogu),
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta budžeta Općine Novi Travnik za 2016. godinu (Nacrt budžeta u prilogu).
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
 4. Prijedlog Odluke o javnim parkinzima na području Općine Novi Travnik
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu  Župi Sv. Martina Bučići;
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Vladi Banoviću iz Novog Travnika;
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Nijazu Belegiću iz Novog Travnika;
 8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta preduzeću „Muzuri“ d.o.o. Visoko;
 9. Prijedlog Odluke o vansudskom poravnanju između Općine Novi Travnik i Luce Topić iz Novog Travnika;
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje na lokalitetu Čamića Brdo – Stojkovići.
 11. Prijedlog Odluke o koefcijentima za obračun plaća zaposlenika u Općinskom javnom pravobranilaštvu Travnik
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članu savjeta MZ Centar II
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata članu savjeta MZ Centar II
 14. Prijedlog Rješenja o razriješenju člana Komisije za žalbe
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za žalbe
 16. Prijedlog Zaključka o izuzeću člana Komisije za žalbe

                                                                                                               

PREDSJEDAVAJUĆI 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin