Notice

Vijesti

Informacija za javnost - 05.08.2016. godine

Općina Novi Travnik  sa  preduzećima „Dobojputevi“ i „Rudnici gipsa“ potpisala je ugovore o izvođenju radova na obnovi i izgradnji putne infrastrukture i parking prostora.

Ukupna vrijednost radova po ugovorima na 9 Lot-ova iznosi nešto više od  217.000 konvertibilnih maraka a izvođači su dužni radove izvršiti u roku od 30 odnosno 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Preduzeće  „Dobojputevi“ radit će na izgradnji  parking prostora u ulici Ljudevita Gaja br.7 i  asfaltirati  put Jelizovac – Isakovići u MZ Pribilovići.

Preduzeće  „Rudnici gipsa“ asfaltirat će put  za Krstanoviće u MZ Pečuj,  put za mjesno mezarje u MZ Sinokos, puteve u MZ Bučići  na pravcima  Pješćara -  Abesinija i  Komarda – Borje,  put u naselje Zapada u MZ Opara, put  Medenik – Ledinci  u MZ Rostovo, put  za naselja Petaci i Lisac  u MZ Zagrlje kao i put  za naselje Pranjge u MZ Šenkovići.

Osim toga, u toku je Izgradnja i sanacija puta u naselju Donja Trenica-zaseok Čorića kuće i naselje Gornja Trenica-Ćosine kuće, izgradnja i sanacija okretišta i proširenje u Vileničkoj ulici, izgradnja pristupnog puta S1 dionica II, dio Poslovno-uslužne zone Neobarje, izgradnja i sanacija putne komunikacije zaseok Čorići i mjesno groblje, izgradnja Rezervoara u naselju Vejzovići i puta za naselje Pobrđani.

U planu je i realizacija sljedećih projekata:

 • Izgradnja drugog vodovodnog i hidrantskog prstena uz saobraćajnice S1 i S2, i postavljanje reklamnog panoa-bilborda u Industrijsko-uslužnoj zoni Neobarje,
 • Izgradnja fekalne kanalizace za naselja Pećine i Ruda,
 • Izgradnja javne rasvjete u naselju Šenkovići, MZ Šenkovići i Čorbegov Han (nabavka materijala),
 • Izgradnja javne rasvjete u MZ Margetići(Pobrđani i Zenepići),
 • Sanacija puta u naselju Nević Polje dužine 779,60 m,
 • Nabavka rasvjetnih tjela i kabla za povratničko naselje Djakovići,
 • Uređenje puta u MZ Pećine,
 • Izgradnja javne rasvjete Balaguša, MZ Pribilovići,
 • Asfaltiranje puta Ćorine kuće, MZ Kasapovići, Djakovići,
 • Ugradnja termoizolacije na fasadu zgrade Općine Novi Travnik,
 • Župni ured Presvetog trojstva-Projekat utopljavanja radi uštede energije Općina Novi Travnik,
 • Toplifikacija zgrade civilne zaštite i MZ Bare Općina Novi Travnik,
 • Primarna kanalizacijska mreža grupe objekata MZ Rankovići,
 • Saniranje oborinskih voda Pribilovići II faza MZ Pribilovići,
 • Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Bučići MZ Bučići,
 • Nastavak izgradnje kanalizacije za naselje Budušići MZ Pribilovići,
 • Sanacija oborinskih voda u MZ Centar II ul.Vilenička,
 • Izgradnja fekalnog kolektora u MZ Šenkovići na lokaciji 1.Adžaipa kuće-Dragljen, 2.Čorića kuće-Lučica,
 • Sanacija divlje deponije u II zaštitnoj zoni otvorenog vodozahvata Jaglinac.

                                                                                                                    NAČELNIK

                                                                                                                   Refik Lendo