Notice

Vijesti

Javna prezentacija Regulacionog plana i urbanističkih projekata

Javna prezentac...
Javna prezentacija Regulacionog plana i urbanističkih projekata Javna prezentacija Regulacionog plana i urbanističkih projekata
Javna prezentacija Regulacionog plana „Trg Federacije-Kalinska“, Urbanističkih projekata Autobusna stanica/kolodvor „Kalinska“ i Trgovačko-zanatski centar „Zelena pijaca/tržnica“ održana je dana 02.02.2012.godine u 13.00h u sali općinskog Vijeća općine Novi Travnik.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica sa područja općine Novi Tranik, vijećnici Općinskog Vijeća, predstavnici nadležnih javnih komunalnih preduzeća, zainteresirane stranke, investitori, i drugi građani Novog Travnika.

Uvodnu riječ su imali predstavnici općine Novi Travnik, zatim su predstavnici projektnog biroa Urbis centar d.o.o. Banja Luka, kao nosioci izrade plana, održali prezentaciju, nakon koje su zainteresirani građani davali primjedbe, pohvale i sugestije.

Građani Novog Travnika pozdravljaju rad općinske administracije u nastojanju da se poboljšaju uvjeti rada, življenja i komunikacije na ovom području grada Novog Travnika.