Notice

Vijesti

Obavijest za građanstvo

Obavijest za gr...
Obavijest za građanstvo vezano za snježne padavine Obavijest za građanstvo vezano za snježne padavine

U povodu  snježnih padavina koje su prethodnog vikenda  dovele do smanjenog odvijanja cestovnog prometa na području cijele Općine kao i ugroženosti pješaka pri kretanju kako gradskim tako i  seoskim prometnicama Stožer/Štab civilne zaštite  Općine Novi Travnik upozorava stanovništvo Općine da je prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obavezno pristupiti čišćenju snijega ispred svojih ulaza kao i skidanju snijega s vlastitih objekata, kuća i drugih stambenih objekata.

Ovom zakonu podliježu i vlasnici privatnih poduzeća koji su obvezni raditi na  uklanjanju snijega i leda ispred svojih poslovnih prostora kako bi se ublažile neprilike izazvane velikim padavinama.

 

Također, sukladno  Odluci o komunalnom redu ( «Službeni  glasnik Općine Novi Travnik broj: 2 od  23.travnja/aprila 2010. godine) «snijeg    i   led   na   prilazu    individualnim    i   kolektivnim stambenim  i  poslovnim  objektima,  kao  i  snijeg  sa  drveća pokraj tih objekata, koje izlazi na javne prometne  površine i površine koje služe za kretanje ili zadržavanje  pješaka, dužni su očistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.

 

 

Vlasnici ili korisnici objekata dužni su nakon prestanka padavina očistiti snijeg i ukloniti led i na pješačkim  stazama,  odnosno  dijelu  ulice  za  pješake  gdje staze   ne  postoje   cijelom   dužinom   svoga   objekta,   širine potrebne za nesmetan  prolaz pješaka, najviše do 1 m prema kolovozu».

 

O   uklanjanju    snijega   i   leda   sa   autobusnih    stajališta, označenih  javnih  parkirališta,  taksi  stajališta,  tržnica, otvorenih pijaca i sličnih prostora, te sportskih objekata i objekata   javnih   institucija,   brinu   se  pravne   osobe   koje upravljaju   tim   površinama,   odnosno   koja   te  površine   i objekte koriste.

 

O uklanjanju  snijega i leda s pločnika  uz kioske i pokretne naprave   brinu   se   vlasnici,   odnosno   korisnici   kioska   i pokretnih naprava.

 

Sukladno članku 143. snijeg  i led  sa  krovova  objekta  , dužni su čistiti i uklanjati vlasnici ili korisnici tih objekata. Vlasnici  ili korisnici  individualnih  i kolektivnih  stambenih objekata i poslovnih objekata koji se grade ili su u trošnom i ruševnom stanju obavezni su pored čišćenja snijega i leda sa krovova    i   postavljanja    snjegobrana,    postaviti    posebne znakove  upozorenja  radi osiguranja  sigurnosti  za kretanje  i prolaz pješaka.

 

Građanstvo općine Novi Travnik posebno upozoravamo da je, sukladno članku 145 Odluke o komunalnom redu zabranjeno:

 

  1. iznošenje  i gomilanje  snijega  iz dvorišta,  bašta  i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
  2.  bacanje  snijega  i leda ispred zgrada i poslovnih  objekata na ulicu,
  3. zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora,
  4. deponovanje snijega i leda na javne površine,
  5. parkiranje  vozila  na prometnicama,  na ili uz trotoare  na način da se onemogući rad zimske službe,
  6. sankanje i klizanje na javnim prometnim površinama.


Nalaže se  građanima koji su proteklih dana nepropisno parkirali svoja vozila da ista uklone sa trotoara i drugih površina da bi službe nadležne za poslove zimskog čišćenja  mogle blagovremeno i efikasno odraditi svoj posao.

                                         Zapovjednik/Komadant Stožera/Štaba civilne zaštite

                                                                       Refik Lendo

Obavijest možete preuzeti ovdje: