Notice

Vijesti

Nacrt Proračuna Općine Novi Travnik upućen na javnu raspravu

Prva redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik održana je u četvrtak,15.12.2016. godine, u sali Općine Novi Travnik,uz prisustvo 23 vijećnika od ukupno 25.

Na dnevnom redu se našlo 17 točaka.

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.09.2016.godine na prvoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik nije usvojen. 

 

Općinsko vijeće donijelo je  Zaključak  o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta proračuna Općine Novi Travnik za 2017. godinu kao i Odluku o privremenom financiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje od 1. januara/siječnja do 31. marta/ožujka 2017. godine.

Na istoj sjednici  usvojen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatcima na plaću i naknadama koje nemaju karakter  plaće zaposlenih u Općini Novi Travnik a deset odluka o imenovanju Povjerenstava/Komisija  Općinskog vijeća vraćena su na doradu.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o  općinskim administrativnim taksama nije usvojena.

Zaključak o utvrđivanju i upućivanju Nacrta budžet...Novi Travnik za 2017. godinu na javnu raspravu