Notice

Vijesti

Zahtjev za uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u osnovnim školama na prostoru općine Novi Travnik

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA  I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA NOVI TRAVNIK      

NAČELNIK

Broj: 01-49-57/12

Datum: 21.2.2012.godine 

 

-         OŠ „Safvet Beg Bašagić“ Novi Travnik

-         OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara

-         OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod

-         OŠ Musa Čazim Čatić“ Trenica

-         OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik

-         OŠ „Jozo Gadžić Čupo“ Stojkovići

 

PREDMET:  Zahtjev za uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u osnovnim školama na prostoru općine Novi Travnik

                     

Ovih dana roditelji djece osnovnih škola obratili su se načelniku Općine i traže odgovor, -  kada će djeca u školske klupe?

Direktori, nastavnici i učitelji ovo vrijeme provode po kafanama i „zasjedaju“ hoće li ili ne raditi posao za koji su prilično dobro plaćeni. Postavljaju pitanje da li se roditelji uopšte konsultuju i dokle misle da djecu i obrazovanje tretiraju kao objekt ostvarivanja svojih političkih i materijalnih ciljeva.

Sindikat osnovnog obrazovanja traži ostvarenje nekih prava ne vodeći pri tome računa o najboljem interesu djeteta na što ih kao prosvjetne djelatnike obvezuje i Konvencija o pravima djeteta.

Imajući u vidu stav Vlade SBK , načelnik općine zahtijeva da direktori svih osnovnih škola u Novom Travnik ODMAH počnu sa izvođenjem redovne nastave, u protivnom će se pokrenuti postupak njihove odgovornosti i smjene.         

  

                                                                                                          N A Č E L N I K

                                                                                                          _____________

                                                                                                          Refik Lendo

DOSTAVLJENO:

-         Svim direktorima škola

-         Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

-         Premijer Vlade SBK

-         Sredstvima informisanja

-         a/a