Notice

Vijesti

Oglašava se usmeno javno nadmetanje za prodaju poslovnog objekta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik

Oglašava se usmeno javno nadmetanje za prodaju poslovnog objekta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik i to:

poslovni objekat se veže uz stambeno-poslovni objekat – zgradu „partizanka“ u Novom Travniku, a sastoji se od: prizemlja, prvog sprata, drugog sprata i zajedničkih prostorija ukupne korisne površine P= 940,20 m², u ulici Mehmeda Spahe bb, a nekretnina je označena kao k.č. broj: 288/10, „partizanka“, kućište, upisana u z.k. uložak broj: 33 „E“, K.O. Kasapovići, po novom premjeru identična k.p. broj: 881, „partizanka“, kuća i zgrada, upisana u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik.

Početna vrijednost poslovnog objekta iznosi 423.090,00 KM (četiristotinedvadesttrihiljadedevedeset i 00/100 KM).

 

Kompletan tekst javnog nadmetanja možete pogledati ovdje: