Stjepana Tomaševića 24 a Novi Travnik

030 795 072  fax. 030 795 073

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RADNO VRIJEME: PON-PETAK OD 7,30 h – do 16,00 h

O centru

JU Centar za socijalni rad Novi Travnik je  osnovan  21.III.1978. godine  a od svog osnivanja  nikad nije prestajao sa radom, čak i u vrijeme rata. Jedna je od ustanova iz sistema socijalne zaštite čija je uloga pružanje materijalne i stručne pomoći i podrške, te zaštita pojedinaca i porodica koje žive u nepovoljnim prilikama ili prolaze kroz životnu krizu a kako bi prevazišli probleme i osnažili se za promjenu. 

Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine interdisciplinarni stručni tim, a u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, psihologije, prava i drugih srodnih zanimanja,  ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima. U radu su zastupljeni postupci, instrumenti i metode čiji je cilj dijagnosticiranje, analiziranje i rješavanje slučajeva, za koji se ulože najveći dio vremena, energije i aktivnosti stručnih zaposlenika Centra.

Cilj djelovanja Centra kao i  interdisciplinarnog stručnog tima je postizanje što boljeg kvaliteta rada, te kvalitetno i uspješno pružanje usluga i zaštite svojim korisnicima, te samim tim i rješavanje socijalnih potreba. Pored  velikog broja materijalnih davanja, Centar također pruža i mnoge nematerijalne usluge čije su procedure vrlo složene i čine ih skup specijalizovanih usluge socijalnog, psihološkog, pedagoškog i pravnog rada.

Programski ciljevi i zadaci Centra:

 • rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite/skrbi, zaštite/skrbi civilnih  žrtava rata, zaštite porodice/obitelji sa djecom i drugih prava, u skladu sa zakonom;
 • otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične/obiteljske zaštite;
 • neposredno pruža usluge i oblike socijalne zaštite/skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice/obitelji  sa djecom, otklanja posljedice stanja socijalnih potreba i problema koji su ustanovljeni kod korisnika;
 • programira i planira ostvarivanje i razvoj socijalne zaštite na području općine;
 • provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći osobama izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici/obitelji, u skladu sa zakonom;
 • sarađuje sa nadležnim institucijama na otkrivanju, identifikovanju i stručnom tretmanu ovisnika od alkohola i opojnih droga, u skladu sa zakonom;
 • obavlja savjetodavni i savjetovališni socijalni rad;
 • obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva/skrbništva utvrđene porodičnim/obiteljskim zakonom, drugim zakonima i propisima;
 • vodi propisanu evidenciju, prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, korisnicima civilnih žrtava rata i zaštiti porodice/obitelji sa djecom;
 • stručno razvija i unapređuje mrežu socijalnih partnerskih ustanova (vladinih i nevladinih);
 • razvija i unapređuje alternativne, institucionalne i vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite, oblike samopomoći, susjedske pomoći i druge vidove aktivnog odnosa građana na prevenciji, sprečavanju i saniranju životnih poteškoća svojih sugrađana, a naročito lica izloženih zlostavljanju i nasilju u porodici/obitelji, starih osoba bez porodičnog/obiteljskog staranja, materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih osoba, osoba sa invaliditetom i osoba ometenih u fizičkom ili psihičkom razvoju, odgojno zanemarene ili zapuštene djece ili djece bez roditeljskog staranja i osoba sa društveno negativnim ponašanjem;
 • inicira i podržava organizovanje raznih socijalnih, pedagoških, psiholoških, pravnih i drugih savjetovališta;
 • sarađuje sa građanima, mjesnim zajednicama, pravnim licima, udruženjima građana, pravosudnim organima i drugim organima i institucijama koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite. 

Centar  za socijalni rad  svakodnevno sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama, ali i sa međunarodnim organizacijama/donatorima kroz realizaciju različitih projekata.
Najznačajnije projektne aktivnosti koje je Centar do sada provodio su: 

Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju “Duga” , a koji je bio pilot projekat Centra za socijalni rad podržan od Norveške narodne pomoći –NPA . U periodu od 1997.godine do 2003 . godine je djelovao u sastavu Centra, da bi se potom  odvojio u samostalnu ustanovu  koja je danas prerasla u Edukacijsko rehabilitacijski Centar “Duga”.

U periodu 1996-1998. godine iniciran je i sproveden pilot Projekat  od strane ovog Centra, a podržan od strane  Švicarske agencije DEZA /AZO , smještaj i zbrinjavanje  osoba starije životne dobi,  koji  je  prerastao u PU Kuća njege “Starimo zajedno” .

-U okviru implementacije projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) u BiH: Uvođenje referalnog modela socijalne zaštite i inkluzije na općinskom/opštinskom nivou Centar je bio nosilac izrade   Akcionog plan socijalnog uključivanja u sistem dječije zaštite u općini Novi Travnik u periodu (2010.-2011.) te također i Akcionionog plan razvoja mehanizma monitoringa upisa djece u osnovne škole u općini Novi Travnik, kao dva bitna strateška dokumenta Općine.

-Aktivno smo  učestvovali i tokom same Izrada strategije razvoja općine Novi Travnik za period  2013. – 2017. godine,kao i izradi Gender senzitivne analize 

Radili smo i na izradi i pilotiranju minimalnih standarda za jednu od pet usluga za djecu bez roditeljskog staranja i djecu sa posebnim potrebama na području FBiH u okviru  projekta „Osiguravanje prava na kvalitetnu socijalnu zaštitu za kvalitetniju socijalnu zaštitu za kvalitetniji život ugroženih kategorija djece u BiH“ kojeg je implementira Save the Children UK u saradnji sa UHTK Familija.

Učestvovali u projektu „Zaštita djece od nasilja u jugoistočnoj Europi: Unaprjeđenje identifikacije i upućivanja slučajeva nasilja nad djecom“, prilikom čega smo radili na dokumentu „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH“,

Direktno smo učestvovali a bili i nosioci kroz Projekt na području našeg Kantona “Izgradnja mreže za podršku žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugim kaznenim djelima“ a  koji je implementiralo Udruženje „Medica“ iz Zenice.

Kroz implementaciju projekata“Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH podržanog od Gender centra FBiH , uspostavljen je  Multisektoralni tim za prevenciju i sprečavanje nasilja Općine Novi Travnik  koji je imenovan 21.6.2018.godine od strane Općinskog vijeća , te je donesen program mjera za prevenciju i postupanje u slučajevima nasilja. 

U svom radu Centar se zalaže na  unapređenju profesionalnog i volonterskog rada u lokalnoj zajednici , razvija partnerstvo u oblasti socijalne zaštite, te  inicira i pomaže razvoj različitih vidova udruživanja i organizovanja građana u zadovoljavanju socijalnih potreba, tako da aktivno rade udruženja  Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“, Udruženje dijabetičara djece i mladih „ Slatkiš “ , Udruženje oboljelih od celijakije  SBK/KSB.Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17