Stara džamija u selu Šenkovići

nacionalnispomenici1.jpg

Stara(vojnička) džamija u selu Šenkovići je najstariji objekat arhitekture iz turskog perioda vladavine BiH.Od Novog Travnika udaljena je 8 km.

Nacionalnim spomenikom BiH proglašena je 14.11.2005.godine.

Dimenzije džamije su 8,80x7,40 m.

Džamija je izgrađena od kamena čiji su zidovi debljine 0,80m, pokrivena je šindrom i ima drvenu munaru.

Smatra se da je džamija izgrađena prilikom osvajanja srednjovjekovne Bosne.

Nekropola stećaka Maculje

nacionalnispomenici2.jpg

Nekropola stećaka Maculje sa 117 stećaka, 101 stećak i 16 krstača ,jedna je od najljepših nekropola u BiH.Od Novog Travnika je udaljena 21 km u pravcu Gornjeg Vakufa( Uskoplja).
Nalazi se na 998m nadmorske visine.

Nacionalnim spomenikom BiH proglašena je 17.09. 2007. godine.

Na UNESCO-vu listu spomenika svjetske kulturne baštine upisana je sa još 20 nekropola iz BiH 15.07.2016.godine.

Do nekropole stećaka Maculje dolazi se asfaltnim putem, postavljena je turistička signalizacija , tabla sa znakom UNESC_o, napravljen parking i suvenirnica.

Nekropola stećaka Bistro

nacionalnispomenici3.jpg

Nekropola stećaka Bistro od Novog Travnika je udaljena 10 km, u pravcu Novi Travnik –Gornji Vakuf(Uskoplje). Nekropola se sastoji od 26 stećaka, od toga su najviše zastupljeni sanduci,sljemenjaci i ploče. Nekropola se nalazi pored rijeke Grlonice.

Nekropola stećaka Bistro proglašena je Nacionalnim spomenikom BiH 19.05.2009.godine.

Nekropola stećaka Opara

nacionalnispomenici4.jpg

Nekropola stećaka Opara od Novog Travnika je udaljena 12 km, u pravcu Gornjeg Vakufa (Uskoplja).

Nekropola se sastoji od 42 stećka, od čega su 10 sljemenjaci, 29 sanduci i 3 ploče.

Jedan sanduk je izdubljen u obliku korita, a jedan je sa bočne strane ukrašen polumjesecom,a sa druge strane motivom savijene ruke sa pet prsta.

Nekropola stećaka Opara proglašena je Nacionalnim spomenikom BiH 19.05.2009.godine.

Grob sa stećkom Bistro

nacionalnispomenici5.jpg

Usamljeni stećak na lokalitetu Ispod kose po obliku sljemenjak,,sa postoljem orjentisan je po pravcu sjever-jug.Na stećku je uklesana figura figura čovjeka sa okrenutim rukama prema mjesecu.,pored toga uklesana je i zvijezda.

Grob sa stećkom proglašen je Nacionalnim spomenikom BiH 11.09.2007. godine.

Spomenik se nalazi ispod sela Bistro, pored Bistračkog potoka.

Nekropola kod sela Orašac

nacionalnispomenici6.jpg

Nekropola se sastoji od dva antromorfna nadgrobnika koji podsjećaju na križ.

Spomenik je od Novog Travnika udaljen 14 km ,i nalazi se u pravoslavnom groblju.

Nekropola stećaka Orašac proglašena je Nacionalnim spomenikom BiH 11.09.2007.godine.

Nekropola stećaka Kaurlaš u Zagrlju

nacionalnispomenici7.jpg

Nekropola stećaka Kaurlaš u Zagrlju od Novog Travnika je udaljena 15 km u pravcu Novi Travnik-Gornji Vakuf (Uskoplje).Nekropola se sastoji od 40 stećaka, posebno se ističu 3 krstače.

Materijal od koga su stećci izgrađeni je miljevina,meki kamen, čija se ležišta i majdani nalaze u dolini rijeke Bile i obilato se koristi u ovom prostoru još od rimskih vremena.

Sve tri krstače visoke su 1,80m.Krstače datiraju iz 15 i 16 stoljeća.

Nekropola stećaka Kaurlaš u Zagrlju, proglašena je Nacionalnim spomenikom BiH 11.09.2007.godine.

Nekropola stećaka Sebešić

nacionalnispomenici8.jpg

Nekropola Sebešić sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom od Novog Travnika je udaljena 30 km.

Nekropolu čine 13 stećaka i 5 antropomorfnih nadgrobnika i tumulus na kome se nalazi nekropola.

Posebno se ističe jedna krstača koja ima ukrase na oba strane.

Nekropola stećaka Sebešić proglašena je Nacionalnim spomenikom BiH 11.09.2007.godine.

Nekropola žrtvama fašizma u Novom Travniku

nacionalnispomenici9.jpg

Nekropola žrtvama fašizma Smrike ,Novi Travnik, podignuta je 1975.godine u spomen na 700.žrtava fašističkog terora iz 1941,godine.

Nekropola je djelo poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića.

Nekropola se sastoji od 12 skulptura izgrađenih od bihacita, ploče ,staze i humke

Nekropola žrtvama fašizma u Novom Travniku proglašena je Nacionalnim spomenikom BiH 26.03.2012.godine.

OBJEKTI PRIRODNOG NASLIJEĐA

Vilinska pećina u selu Sebešić ,nalazi se ispod Vilinske kose.

nacionalnispomenici10

Vilinska pećina 1954.godine proglašena je prirodnom rijetkosti BiH.

Pećina ima strmi ulaz,prostrane dvorane i veliki broj pećinskog ukrasa (stalagmita i stalaktita).

Slapovi na rijeci Jaglenici

 

Rijeka Jaglenica koja izvire kod sela Pećine pravi veliki broj slapova i kaskada protičući kroz prelijepe predjele.

Slapovi na rijece Jaglenici ,proglašeni su prirodnom rijetkosti 1956.godine.

Fotografije Mujanović Mirsad.

 

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17