GRAFIČKI PRILOG JAVNOM POZIVU

Općinska Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, obavještava građanstvo  i sve zainteresirane vlasnike/korisnike prostora i potencijalne investitore zainteresirane za obuhvat Urbanističkog projekta „Zelena pijaca/tržnica“ da je u toku postupak izrade izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Zelena pijaca/tržnica“.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJA PRIJEDLOG - IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PROJEKTA „ZELENA PIJACA /TRŽNICA“

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17