opcinskovijece

28. redovita sjednica će se održati u ponedjeljak 8. 7. 2024. godine u dvorani Općine Novi Travnik,  u  9,00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red:

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva;

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Riznice Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.- 31.3.2024.godine;

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke skupštine JP „ORŠK“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2023. godinu i Plana poslovanja za 2024. godinu;

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke skupštine JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2023. godinu i Plana poslovanja za 2024. godinu;

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjeni cjenika usluga JP „Vilenica vodovod“ doo Novi Travnik;

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Anti Propadalo iz Novog Travnika;

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu za Adnana Aščića iz Novog Travnika;

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu za Sabahudina Muslimovića iz Novog Travnika;

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Dragici Brkan iz Novog Travnika.

Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Povjerenstva za provođenje postupaka Javnih nadmetanja (licitacija) u Općini Novi Travnik;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene;

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog nadmetanja putem licitacije u obuhvatu Regulacionog plana „Međuvode“ radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta;

Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17