U četvrtak, 04.11.2021. godine u velikoj dvorani  Općine Novi Travnik, sa početkom u  10.00 sati održat će se 8. Redovita sjednica općinskog vijeća Novi Travnik.

Za sjednicu su predložene slijedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Izvješća o financijskoj reviziji Općine Novi Travnik za 2020.godinu;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Riznice Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2020.godine;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve za I – XII 2020.godine;
 4. Prijedlog Zaključka o zaduženju Načelniku za izradu nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području općine Novi Travnik;
 6. Prijedlog Odluke o promjeni statusa javnog puta (groblje Rastovci);
 7. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede KSB/SBK na Općinu Novi Travnik;
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Travnik (Čamića Brdo);
 9. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Sportskom ribolovnom društvu „Novi Travnik“;
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolja Ramu iz Novog Travnika;
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative kojom se regionalna cesta Novi Travnik-G.Vakuf /Uskoplje i Novi Travnik –Fojnica (P.luka-Sebešić) utvrđuju kao prioriteti za sanaciju;
 12. Prijedlog Zaključka o zaduženju Službe za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar i Općinskog pravobraniteljstva u vezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na lokalnom putu za Pečuj;
 13. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17