IMG 0256

U četvrtak, 04.11.2021. godine u velikoj dvorani  Općine Novi Travnik održana je  8. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.

Iako na sjednicu nisu došli predstavnici Ureda za reviziju Općinsko vijeće razmatralo je

Izvješće o financijskoj reviziji Općine Novi Travnik za 2020.godinu i nakon opširne diskusije usvojen je Zaključak o utvrđivanju mjera za prevazilaženje slabosti identificiranih u revizorskom izvješću.

Na 8. redovitoj sjednici donijeta je  Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Riznice Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2020.godine kao i  Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve za I – XII 2020.godine.

 Usvojen je i  Zaključak o zaduženju Načelniku za izradu nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.

Općinsko vijeće donijelo je  Odluku o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području općine Novi Travnik kao i Odluku o promjeni statusa javnog puta (groblje Rastovci).

Donijeto je Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede KSB/SBK na Općinu Novi Travnik.

Općinsko vijeće  donijelo je   Odluku o raspisivanju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Travnik (Čamića Brdo) kao i  Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Sportskom ribolovnom društvu „Novi Travnik“.

Donijeto je Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolja Ramu iz Novog Travnika.

Općinski vijećnici donijeli su  Zaključak o pokretanju inicijative kojom se regionalna cesta Novi Travnik-G.Vakuf /Uskoplje i Novi Travnik –Fojnica (P.luka-Sebešić) utvrđuju kao prioriteti za sanaciju kao i Zaključak o zaduženju Službe za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar i Općinskog pravobraniteljstva u vezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na lokalnom putu za Pečuj.

Na kraju  8. redovite sjednice Općinsko vijeće razmotrilo je i Informaciju o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17