IMG 0445

U četvrtak, 09.12.2021. godine u  velikoj dvorani  Općine Novi Travnik  održana je 9. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik .

Sa sjednice je Zaključkom u javnu raspravu  upućen Nacrt Proračuna Općine Novi Travnik za 2022.godinu, s prijedlogom plana prihoda, rashoda, kapitalnih primitaka, kapitalnih izdataka i rasporeda suficita u  ukupnom  iznosu od  9.753.300 KM.

Datum održavanja javne rasprave o Nacrtu Proračuna Općine Novi Travnik je 05.01.2022. godine u 12,00 sati . O mjestu održavanja javne  rasprave javnost će biti pravovremeno informirana.

Krajnji rok za dostavljanje amandmana na Nacrt Proračuna za 2022. godinu je 12.01.2022.godine.

Rok za dostavljanje Prijedloga Proračuna za 2022. godinu Općinskom vijeću na usvajanje je 20.01.2022.godine.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o privremenom financiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.do 31.03.2022.godine kao i Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.-30.09.2021.godine.

Na 9. redovitoj sjednici usvojen je Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik a donijeta je i Odluka o raspisivanju Javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta.

Usvojena je  Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u okviru Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune,Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta ulica i trgova, te utvrđivanju kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik kao  i Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup JU Osnovna Muzička škola „Novi Travnik“.

Općinsko vijeće Novi Travnik donijelo je Rješenja o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik, Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik, Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Novi Travnik a razmotrena je Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

NACRT BUDŽETA TREZORANACRT BUDŽETA TREZORAOPĆINE NOVI TRAVNIK ZA 2022. GODINU
NACRT PRORAČUNA RIZNICENACRT PRORAČUNA RIZNICEOPĆINE NOVI TRAVNIK ZA 2022. GODINU

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17