Usvojena Strategija razvitka općine Novi Travnik za period 2021.-2027.godina

WhatsApp_Image_2022-05-05_at_13.17.19_1.jpeg

U četvrtak, 05.05.2022. godine održana je 13. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik na kojoj je donijeta

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Riznice Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.03.2022.godine.

Općinsko vijeće donijelo je  Odluku o usvajanju Strategije razvitka općine Novi Travnik za period 2021.-2027.godina,    

Odluku o usvajanju potencijalnih projekata javno privatno partnerstvo za 2022.godinu, Odluku o usvajanju potencijalnih projekata javno privatno partnerstvo za period 2022.-2024.godina, Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra četvornog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2021. godini kao i  Odluku o dopuni Odluke o komunalnom redu.

 Nakon provedenih rasprava o svakoj pojedinačnoj točci doneseni su slijedeći dokumenti ( zaključci i odluke):

 •  Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine JKP „Vilenica čistoća“ doo Novi Travnik o usvajanju Izvješća o  poslovanju za 2021. godinu i Plana poslovanja i Financijskog plana za 2022. godinu;
 • Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine  JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. godinu;
 • Zaključak  za korekciju cjenika za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu;
 • Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine  „ORŠK“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. godinu;
 • Odluku o  usvajanju Izvješća o radu Općinskog  pravobraniteljstva Travnik osnovanog za općine Travnik i Novi Travnik za 2021. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu i davanju suglasnosti na Program  rada za  2022. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu i davanju suglasnosti na Program rada za  2022. godinu JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu i davanju suglasnosti na Plan rada za  2022. godinu JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu i davanju suglasnosti na Plan rada  za  2022. godinu JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik;

Po provedenoj raspravi Općinsko vijeće Novi Travnik nije usvojilo prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na odluke skupštine  JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. godinu;

Na 13. redovitoj sjednici  donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za sigurnost prometa u lokalnom cestovnom prometu  a vijećnici su razmotrili i :

 • Informaciju o poduzetim mjerama za otklanjanje slabosti identificiranih u Izvješću o financijskoj reviziji Općine Novi Travnik za 2020.godinu;
 • Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Novi Travnik za 2021.godinu;
 • Informaciju o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.    

                                                                                                             

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17