option-writing-checkbox-concepts-survey.jpg

Federalni zavod za statistiku obavještava građane Novog Travnik da će se u periodu od 21. maja/svibnja do 30. juna/lipnja 2022. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 10. jula/srpnja), sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja za 2022. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava za istraživanje Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2022. 

Anketiranje domaćinstava na području Federacije BiH obavljaju akreditiranje anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku. 

Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Novi Travnik.

Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava/kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sustava u Bosni i Hercegovini sukladno europskim i međunarodnim standardima.

Individualni podaci prikupljeni Anketom o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 su službena tajna, koristiti će se isključivo u statističke svrhe i biti će objavljeni samo kao zbirni podaci. 

Tajnost prikupljenih podataka je zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 49/06, 76/11 i 89/11), kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH", br. 63/03 i 9/09).

Za sve dodatne informacije građani mogu kontaktirati: Federalni zavod za statistiku, tel : 033 407 – 019, fax:  033 226 -151 ili e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17