Općina Novi Travnik objavljuje Javni oglas o prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje stambeno – poslovnog objekta u  Novom Travniku,  sukladno sa Regulacionim planom „Međuvode“-izmjene i dopune („Sl. Glasnik Općine Novi Travnik“ broj: 1/18), na zemljištu označenom: k.č.broj: 1164/5 upisana u k.o. Kasapovići, po novom premjeru identična k.p. broj: 642/29, upisana u  p.l. broj: 129, k.o.Novi Travnik, putem Javnog nadmetanja –  licitacija, vlasništvo i posjed Općina Novi Travnik sa dijelom 1/1.

Kompletan dokument možete preuzeti OVDJE.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17