U Novom Travniku (https://novitravnik.projekatpopulus.ba/) kao i u još pet općina u Bosni i Hercegovini ovoga mjeseca  sa radom je počela jedinstvena platforma „Populus“, web stranica koja omogućuje neposrednu i dvosmjernu komunikaciju građana sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti lokalne zajednice. 

Platforma „Populus“ je za sada, osim u Novom Travniku, aktivna u gradovima/ općinama Lukavac, Goražde, Bijeljina, Foča i u Brčko Distriktu. Osmišljena je  kao servis koji omogućava građanima da prate realizaciju aktualnih projekata lokalne zajednice u kojoj borave kao i aktivno sudjelovanje u donošenju odluka. 

Pored toga, uz pomoć web servisa „Populus“ građanima je olakšana komunikacija sa načelnikom, općinskim službama  i vijećnicima u Općinskom vijeću.

 

Građani putem ove aplikacije mogu prijaviti probleme koje ih tište  izravno nadležnim službama te  podnijeti inicijativu za poboljšanje života u  lokalnoj zajednici.

Projekt „Populus“ građanima  nudi mogućnost za: 

  • IZJAŠNJAVANJE I DAVANJE PODRŠKE PRIJEDLOZIMA - Omogućava građanima da pruže ili uskrate podršku lokalnim vlastima po pitanju pokretanja kapitalnih projekata.
  • POKRETANJE INICIJATIVA - Građani mogu samoinicijativno predlažu inicijative za poboljšavanje života u lokalnoj zajednici.
  • SLANJE UPITA NAČELNIKU - Jednostavan način komunikacije građana sa osobom odgovornom za razvoj lokalne zajednice.
  • PRAĆENJE RADA LOKALNOG PARLAMENTA - Lokalni zastupnici na jednostavan način komuniciraju sa svojim biračima i stanovnicima lokalne zajednice.
  • PITANJA I PRITUŽBE - Komunikacija i prijava problema izravno odgovornim službama.
  •  OSTALE MOGUĆNOSTI - Platforma je otvorena i za druge vidove suradnje na relaciji građani – jedinica lokalne samouprave

Kako ističu u Transparency Internatonalu BIH  cilj je u narednom periodu projekt implementirati i u drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini , kako bi se što većem broju  građana omogućilo  aktivo sudjelovanje u kreiranju ideja i prijedloga.

Platforma „Populus“ koja je nastala u okviru projekta „E-PARTICIPATE“ kojeg implementira Transparency International u BiH uz financijsku podršku ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, omogućava dvosmjernu komunikaciju i interaktivnu razmjenu informacija između građana i njihove lokalne zajednice, a više informacija o projektu i samoj platformi možete naći na  https://projekatpopulus.ba/ .Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17