IMG-ef9e1c3051d69732c12f2ded3f3a9f43-V.jpg

Općinsko vijeće Novi Travnik na svojoj  četvrtoj redovitoj sjednici  održanoj  u četvrtak, 25.03.2021. godine donijelo je Odluku o usvajanju proračuna Trezora Općine Novi Travnik za 2021. godinu po proračunskim korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik.

Proračun za 2021. godinu iznosi 6.836 280 KM.

Donijeta je i Odluka o izvršenju proračuna Trezora Općine Novi Travnik za 2021. godinu po proračunskim  korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik te Odluka o davanju suglasnosti na plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2021. godinu.

Općinsko vijeće donijelo  je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad,Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor u regulirane organe.

Na 4. redovitoj sjednici usvojen je Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2021. godinu a donijeto je i osam  rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za   privatne osobe.

Donijeta je Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. godine kao i Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede KSB na Općinu Novi Travnik.

Općinsko vijeće Novi Travnik  razriješilo je Odlukom  predsjednika Izbornog povjerenstva Novi Travnik, kome je istekao mandat,  a nakon toga donijelo Odluku o imenovanju člana Općinskog  izbornog  povjerenstva  Novi Travnik.

„Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Novi Travnik za period od 2020. do 2025.godine „  usvojen je na kraju 4. redovite sjednice koja se zbog poštivanja higijensko epidemiološkim mjera održala u velikoj dvorani „Doma kulture“ Novi Travnik. 

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17