20210701_105022.jpg

Donijeta Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Novi Travnik za period 2021-2027. god., pokreće se procedura javne licitacije radi  izgradnje poslovnih objekata u industrijskoj zoni, usvojena izvješća javnih poduzeća.

Šesta redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik održana je u četvrtak, 01.07.2021. godine u dvorani Općine a razmatrane su  24 točke dnevnog reda.

Nakon što je predsjedatelj Općinskog vijeća Selver Zukić  otvorio sjednicu usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice nakon čega su uslijedila brojna vijećnička pitanja.

Općinsko vijeće Novi Travnik kao prvu točku  razmatralo je a potom i usvojilo Odluku o pristupanju izrade Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno – poslovne zgrade u okviru Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune.

Usvojene su i dvije Odluke o raspisivanju Javnog nadmetanja putem licitacije u industrijsko – poslovnoj zoni „Neobarje“, radi izgradnje poslovnog objekta čime se stvaraju pretpostavke za prodaju dvije parcele i izgradnju novih poslovnih kapaciteta u industrijskoj zoni.

Donijeto je Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna na Općinu Novi  Travnik  a usvojena je i  Odluka o raspisivanju Javnog nadmetanja putem licitacije za prodaju zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik na lokaciji ulica Kulina Bana, Novi Travnik.

Općinsko vijeće Novi Travnik donijelo je i slijedeća rješenja:

  • Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Ekrema Dedića iz Novog Travnika;
  • Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Mervanu Buljubašić iz Novog Travnika i
  • Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Ratka Bošnjak iz Viteza

Na 6. redovitoj sjednici usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje na lokalitetu Pavlovica, Novi Travnik  a donijeto je i dopunsko Rješenje o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na korištenje za Dragicu Brkan iz Novog Travnika.

Općinsko vijeće  usvojilo je Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Plana korištenja javnih površina na području Općine Novi Travnik  kao i Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Novi Travnik za period 2021-2027. godina.

Odluka o utvrđivanju liste stručnjaka za promjenljive članove Povjerenstva za koncesije usvojena je na 6. redovitoj sjednici nakon čega se pristupilo razmatranju izvješća o poslovanju Javnih poduzeća kao i  njihovih Planova poslovanja za 2021. godinu.

Po provođenju  rasprave po svakoj pojedinačnoj točci Općinsko vijeće donijelo je:

  • Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine JKP „Vilenica- čistoća“ doo Novi Travnik o usvajanju Izvješća o  poslovanju za 2020. godinu i Plana poslovanja i Financijskog plana za 2021. godinu;
  • Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine  JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2020. godinu i Plana poslovanja za 2021. godinu;
  • Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine  ORŠK d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2020. godinu i Plana poslovanja za 2021. godinu;
  • Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu za 2020. godinu i davanju suglasnosti na Program rada za  2021. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;
  • Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu za 2020. godinu i davanju suglasnosti na Program rada za  2021. godinu JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik;
  • Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu za 2020. godinu i davanju suglasnosti na Plan rada za  2021. godinu JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik;
  • Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu za 2020. godinu i davanju suglasnosti na Plan rada za  2021. godinu JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik

Donijeto je i Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Novi Travnik kao i Rješenje o imenovanju skupštine JP ORŠK d.o.o. Novi Travnik.

Općinsko vijeće Novi Travnik razmotrilo je Informaciju o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja kao i Informaciju o aktivnostima u povodu obilježavanja „Dana općine“ Novi Travnik.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17