ToT Igman 3

Projekat “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, a podržava Porticus fondacija je u Sarajevu  održao Trening za koordinatore i zamjenike koordinatora partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS).Tokom dvodnevnog Treninga, učesnici iz partnerskih JLS su predstavili rezultate rada lokalnih dijaloških platformi (LDP), odnosno Foruma za građanske inicijative, te usaglasili plan daljnjeg zajedničkog djelovanja i održivosti, sa fokusom na međuopćinsku suradnju.

Kroz kreativno predstavljanje djelovanja LDP i Foruma, prepoznate su pozitivne prakse u partnerskim JLS, kao i izazovi u vođenju LDP i Foruma i načini za njihovo prevazilaženje. Na Treningu su učešće također uzeli predstavnici pet novoizabranih partnerskih JLS, koji će u narednom periodu kroz LDP/Forum jačati učešće građana u lokalnoj zajednici.

Na osnovu predstavljenih rezultata rada i pozitivnih praksi, definirane su zajedničke oblasti i prioriteti u kojima JLS posjeduju pozitivna iskustva i prakse, i gdje postoji potencijal za suradnju sa drugim JLS kroz međuopćiinsku lokalnu dijalošku platformu (MLDP), u okviru projekta MAKERS.

Neke od prepoznatih oblasti, u okviru kojih će partnerske JLS u narednom periodu zajednički djelovati, uključuju i jačanje učešća građana u odlučivanju, unapređenje položaja mladih u lokalnoj zajednici, te pružanje podrške djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju.

U cilju realizacije zaključaka sa Treninga, te uspostave zajedničkog djelovanja kroz međuopćinski dijalog, u suradnji sa koordinatorima i njihovim zamjenicima napravljen je plan aktivnosti i djelovanja u narednom periodu.

ToT Igman 2

ToT Igman 1

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17