person-using-tablet.jpg

Sukladno članku 38. Statuta općine Novi Travnik (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj: 3/08) i Odluke o kriterijima, načinu i postupku dodjele sredstava za financiranje omladinskih startup biznisa na području općine Novi Travnik (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj: 8/14), načelnik Općine objavljuje:

JAVNI POZIV

za financiranje omladinskih start up biznisa

Financiranje omladinskih start up biznisa Općine Novi Travnik u suštini, ne predstavlja samo natjecanje između projekata za novi biznis ima za cilj potaknuti mlade ljude da pokrenu vlastito  poduzeće ili obrt.

Ukupan raspoloživi novčani fond za ovaj javni poziv iznosi 30.000 KM, a maksimalni iznos novca koji se može odobriti za financiranje pojedninačnog startup biznisa iznosi 5.000 KM. 

Tko se može prijaviti?

Na Javni poziv mogu se prijaviti nezaposleni mladi (punoljetna fizička lica starosti do 35 godina ili tim od više fizičkih lica), s prebivalištem na području općine Novi Travnik i po prvi put pokreću vlastiti biznis, koji imaju zanimljivu poslovnu ideju i žele je realizirati pokretanjem vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Novi Travnik, a koji ima za cilj samozapošljavanje. Stoga  realizacijjom startup biznisa podnosilac zahtjeva ima obvezu da uposli sebe. Očekuje se i potiče prijavljivanje i sudjelovanje timova u kojima je nekoliko ljudi okupljeno oko jedne poslovne ideje. Mogučnost da poslovni plan bude realiziran je veća ukoliko poslovni plan ima sve relevantne i stvarne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnositelj, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Koja se ideja može obraditi kroz poslovni plan?

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (osim originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) pod uvjetom da se realizira na području općine Novi Travnik. Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema izvornom obrascu prijave (u daljnjem tekstu Prijava, prilog broj 1) koji je sastavni dio ovog poziva i na način kako je to pojašnjeno u „Uputama o načinu popunjavanja prijave“ koje se nalazi u prilogu broj 2 ovog poziva. Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu prijave.

  • Povjerenstvo će ocjenjivati poslovne planove prema jedinstvenim kriterijima, a prioritet će imati neuposlena mlade osobe, osobe koje se prijavljuju u timovima, osoba koja želi pokrenuti proizvodnu djelatnost i osobe s invaliditetom. 
  • Prva faza:

Javni poziv je otvoren je od 10.08.2021. do 28.08.2021. godine.

Druga faza

Nakon bodovanja pristiglih prijava rezultati javnog poziva objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Novi Travnik (www.ont.gov.ba).

Treća faza

Sklapanje ugovora kojim će se definirati prava i obveze između Općine Novi Travnik i podnositelja prijave čije su prijave odabrane za financiranje.

Tajnost i povjerljivost plana

Kako bi zaštitili sve podnositeljei prijava i onemogućila zlouporabu povjerljivih podataka navedenih u poslovnim planovima, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje omaldinskih start up biznisa, uposleni u Općini Novi Travnik i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog projekta obvezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

Potpora Općine

Uz ovaj poziv na općinskoj web stranici se nalazi i jedan primjer ispunjene prijave. Općina Novi Travnik kroz ovaj javni poziv financirati će troškove registracije firme, po potrebi dio ili u cjelosti troškove najma prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti, po potrebi dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i mirovinskog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti, po potrebi dio troškova nabave sredstava i opreme za rad.

Ciljevi javnog poziva

Probuditi poduzetnički duh među mladim ljudima, motivirati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla.

Kontakt informacije:

  • Telefon:+387 30 795 600
  • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Web: www.ont.gov.ba

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama na protokolu Općine Novi Travnik ili preporučeno poštom na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka b.b., 72290 Novi Travnik sa naznakom „Općina Novi Travnik – Komisiji za ocjenjivanje omladinskih startup biznisa“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

N A Č E L N I K

Stjepan Dujo, mr.iur.

Prilog 1. - Obrazac prijave
Prilog 2 - Uputstvo za popunjavanje obrasca prijave
Primjer popunjenog obrasca prijave za poslovni plan - Općina Tešanj

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17